Skip navigationen

Ældre Sagens vågetjeneste

Her kan du finde information om Ældre Sagens vågetjeneste.

Er du pårørende til en døende, kan vågetjenestens vågere hjælpe dig. De sørger for, at din nærtstående ikke ligger alene og giver nærhed, ro og tryghed, mens du får et hvil. 

Hvor?

Vågetjenesten kommer både i private hjem og på plejehjem i Tårnby og Dragør.

Hvem våger?

Det gør frivillige i vågetjenesten. Alle vågere har gennemgået et relevant kursus og har tavshedspligt. De bærer id-kort med billede.

Sådan får du støtte fra vågetjenesten

Kontakt vågetjenesten i Tårnby og Dragør
Ældre Sagen Tårnby og Dragør

Kontaktperson: Helle Fürstling
Telefon: 42 58 27 70
Mail: vaagetjenesten@vaagetjenestentaarnby.dk

Læs mere om Ældre Sagens vågetjeneste

Ældre Sagen er en interesseorganisation og hører ikke under Dragør Kommune.