Skip navigationen

Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Hvordan får jeg omsorgstandpleje eller anden special tandbehandling?

Omsorgstandpleje

Hjemmetandlægen varetager omsorgstandpleje for Dragør Kommune.

Hvis du ønsker at søge om at blive godkendt til omsorgstandpleje, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Hvis du allerede er godkendt til omsorgstandpleje og har brug for tandbehandling, kan Hjemmetandlægen kontaktes på telefon 70275285.

Specialtandpleje

Borgere fra Dragør Kommune, der er visiteret til specialtandpleje behandles af Specialtandplejen i Gentofte.