Skip navigationen

Tandbehandling i udlandet

Du kan få sygesikringstilskud til udenlandske tandlægeregninger, hvis du er blevet behandlet indenfor EU/EØS.

Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark.

Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner.

Udbetaling af tilskud

Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Hvis du bliver behandlet af en tandlæge i udlandet, skal du huske at få:

  • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
  • en beskrivelse af ydelsen
  • en kopi af eventuel lægehenvisning
  • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region.

Sådan søger du

Du skal sende dine betalte regninger med påført cpr.nr. til Region Hovedstaden.

Du kan benytte Region Hovedstadens digitale postkasse på borger.dk eller sende dem med alm. post til:

Region Hovedstaden
Koncern Praksis
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Vil du vide mere

Yderligere information om tilskud til tandbehandling i udlandet, kan fås ved at rette henvendelse til Region Hovedstaden.

Du kan også finde mere information på Region Hovedstadens hjemmeside.

 

Kontakt

Borgercentret

Åbningstider

Mandag - tirsdag: 10:00 - 14:00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 10:00 - 16:30 (ekspedition slutter kl. 17)

Fredag: 10:00 - 13:00

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Borgercentret
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.