Skip navigationen

Tandpleje for børn og unge

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje og behandling for alle børn og unge mellem 0-18 år i Dragør Kommune. Dit barn er automatisk tilmeldt tandpleje, når I bor i Dragør Kommune.

Vores Tandpleje kører desværre på nedsat kraft. Vi skal bl.a. ud i genopslag af stillingen som klinikchef/tandlæge. Derfor behandler Tandplejen  midlertidigt kun akutte tandproblemer. Vi håber på at kunne besætte stillingen hurtigst muligt, men kan risikere, at det først kan ske til januar 2022. 

Klinik og åbningstid

Nordstrandskolen
Hartkornsvej 30, 2791 Dragør
Telefon 3289 0409

Telefon- og åbningstid:

Se information om tandplejen i sommerferien

Tandplejen har åben for telefonisk kontakt onsdag - torsdag – fredag mellem kl. 8 – 11:30 på telefon 32 89 04 09

Ved afbud og akut opstående tandtrauma eller smerter udenfor Tandplejens telefontider, bedes der rettes skriftlig henvendelse til akuttandpleje@dragoer.dk.

Personalet vil tage kontakt hurtigst muligt, hvis det drejer sig om en akut henvendelse.

Vi beder om at skrive følgende i mailen:

  1. Barnets navn og fødselsdag
  2. Telefonnummer
  3. Kort hvad henvendelsen drejer sig om (eks. over- eller undermund, højre eller venstre side)

Vi beder om, at tidsbestilling og andre henvendelser sker i Tandplejens telefontid.

Sene tider for unge mellem 16-17 år
Tandplejen holder åbent til kl. 17 hver torsdag for unge mellem 16-17 år.

Sådan kommer du derhen

Når dit barn skal til Tandplejen, kan barnet transportere sig selv - på gåben, cykel eller bus til Nordstrandskolen. Hvis forældre ønsker at være med, er de velkomne. Der er gode parkeringsforhold ved Nordstrandskolen.

Hvem er vi?

I Tandplejen er vi bemandet med to tandlæger og fire klinikassistenter.

Tilbud om undersøgelse og behandling 

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje og behandling for alle børn og unge mellem 0-18 år i Dragør Kommune.

Første indkaldelse til undersøgelse i Tandplejen modtages, når barnet er tre år gammelt. Forældre er selvfølgelig altid velkomne til at besøges os med de helt små (0-2-årige) børn i Tandplejen, hvis de skønner, at der er behov for det.

Jeres børn bliver indkaldt til undersøgelse via sikker digital post (e-Boks).

Tandregulering (bøjlebehandling)

Alle børn får ved hver undersøgelse vurderet deres tandstilling. Hvis der er en tandstillingsfejl, som kan medføre skade på tænder eller give dårlig tyggefunktion, henviser vi til tandregulering. Det er fastlagt ved lov, hvilke typer af tandstillingsfejl, som Tandplejen må behandle. Tandstillingsfejl af kosmetisk karakter er ikke omfattet af tilbuddet.

Tandreguleringen foregår hos Tandplejen på Nordstrandskolen, Hartkornsvej 30, Dragør.

Fritvalgsordning

Hvis I ønsker at benytte en privatpraktiserende tandlæge til jeres barn, skal du orientere Tandplejen. Tandplejen sender efterfølgende en blanket, der skal udfyldes med den privatpraktiserende tandlæges navn og adresse og underskrives med forældreaccept. Vi indgår herefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge og sørger for, at dit barns journal bliver overført dertil.  

Det er vigtigt, at Tandplejen får besked om navn på den eventuelt ønskede privatpraktiserende tandlæge, inden barnet/den unge undersøges eller behandles i privat regi. Det er nemlig en forudsætning for, at Dragør Kommune kan refundere udgifter. Indtil barnet fylder 16 år, dækker Dragør Kommune således 65% af udgifterne. For de 16-17-årige dækker kommunen den fulde udgift.

Eventuelt tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med tandreguleringsbehandling på kommunens tandklinik. Tandreguleringsbehandling skal være godkendt af Tandplejen, før behandlingen kan igangsættes.

Nødbehandling - er uheldet ude?

Ved tandskader eller tandpine er I velkommen til at henvende jer til Tandplejen. På skoledage tilbyder vi en tid samme dag. 

Uden for Tandplejens åbningstid kontakter I Tandlægevagten på telefon 70 25 00 41. Tandlægevagten vil vejlede og hjælpe jer til at finde det rette behandlingssted. Regningen for brug af Tandlægevagten sendes til Tandplejen.

Hvis du vil klage

Ved utilfredshed over Tandplejens tilbud eller behandling opfordrer vi til, at du i første omgang taler med personalet eller lederen i Tandplejen.

Du kan også rette henvendelse ved at sende en sikker mail til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, som Tandplejen hører under. Dette kan benyttes, hvis du ikke er tilfreds med Tandplejens svar på din klage.

Du har også mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager, som behandler klager over sundhedspersoner. Du skal være opmærksom på, at Styrelsen for Patientklager ikke tager stilling til økonomiske forhold, men alene om tandlæge eller tandplejeren har handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

Du finder klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID.

 

Kontakt

Tandplejen

Vær opmærksom på at tidsbestilling eller afbud ikke kan foretages på mail. Du skal kontakte Tandplejen telefonisk.    

Telefon: 32 89 04 09

Du kan også sende en sikker mail til Tandplejen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.