Skip navigationen

Tandpleje for børn og unge

Dragør kommunes Tandpleje er for alle børn og unge i Dragør fra 0 - 18 år. Dit barn er automatisk tilmeldt tandpleje, når I bor i Dragør Kommune. Tandpleje på kommunens klinikker er gratis.

Hvem er vi?

Vi er pt. en tandpleje med tre tandlæger, to klinikassistenter og en tandplejer. Vi har valgt at arbejde i den kommunale tandpleje, fordi vi kan lide børn og interesserer os for dem og deres tænders udvikling. Alle har stor erfaring med at behandle børn.

Klinikker og åbningstider

Nordstrandskolen

Hartkornsvej 30, 2791 Dragør
Telefon 32 89 04 09
Åbningstider mandag til fredag kl. 8.00-15.00

Dragør Skole

Vestgrønningen 9, 2791 Dragør
Efter aftale

Sikker mail til Borger og Social

EAN-nummer: 5798009933706 

Første besøg

Første indkaldelse til undersøgelse på tandklinikken kommer, når barnet er 3 år gammelt. Man er selvfølgelig altid velkommen til at besøges os med de helt små 0-2-årige børn på klinikken, hvis man skønner, at der er behov for det.

Tandeftersyn

Vores undersøgelsesinterval er 12 måneder. I førskolealderen indkaldes børn med forældre. I skolealderen følges børnene med deres kammerater til tandlæge.

Forebyggende tandpleje

Besøg fra tandplejen i 0. klasse

Her præsenterer tandlægen børnene for, hvad der er sund og usund mad for tænderne. Vi læser Kindtanden Knud (6-årstanden) og ser Karius og Baktusfilm. På klinikken instrueres i tandbørstning.

Tandbørstekørekort

I 4. klasse får børnene et kursus i tandbørstning. Børnene får i små grupper vist korrekt børsteteknik og talt om sunde vaner. Tandbørsteteknikken øves på egne tænder, efter at tænderne er farvet ind, så børnene nøjagtigt kan se, hvor bakteriebelægningerne sidder og få hjælp til hensigtsmæssig tandbørstning af os. 

Tandregulering

Alle børn får ved hver undersøgelse vurderet deres tandstilling, og hvis der er en tandstillingsfejl, som kan medføre skade på tænder eller give dårlig tyggefunktion, så henvises til reguleringstandlægen. Det er fastlagt ved lov, hvilke typer af tandstillingsfejl, som vi må behandle.

Valgfri tandpleje for unge

16-17-årige kan frit vælge mellem kommunens klinikker og privat praksis.

Det er vigtigt at du kontakter tandplejen, hvis du ønsker at skifte tandklinik.

Det er en forudsætning, for at få betalt tandplejen i privat praksis for 16 og 17-årige, at forældrene til den unge har meddelt Den kommunale Tandpleje navnet på den ønskede private tandlæge, inden ydelserne hos denne modtages.

Nødbehandling

Ved tandskader eller ved tandpine kan man ringe eller henvende sig. Vi tilbyder tid samme dag.

Hvis der er behov for tandbehandling på grund af tandpine eller tandskade uden for klinikkernes åbningstid, bedes man ringe til Tandlægevagten, Oslo Plads 14, 2100  København Ø, telefon 70250041, hvor man vil blive vejledt og hjulpet til rette behandlingssted.

Regningen sendes til Dragør kommunale Tandpleje.

Tænder

De første mælketænder
Nedenunder ses de omtrentlige frembrudstidspunkter for mælketænder. Der kan dog være stor variation.

 

 

Omkring 1-årsalderen er alle mælkefortænderne som regel kommet frem.

Når man er 2½ -3 år, har man som regel fået alle 20 mælketænder.

Rokketænder

Som regel er det en af de små mælkefortænder i undermunden, der først begynder at rokke. Det sker som regel i 6-årsalderen.

Nogle gange kommer den nye, blivende tand forskudt inde bag mælketanden.

Hvis man ikke selv kan rokke den lille mælketand ud i løbet af et par uger, må man en tur til tandlægen, som kan hjælpe med det.

6-årstænder

6-årstanden er den første blivende kindtand. Den viser sig hos de fleste børn, når de er seks år.

Den bryder frem gennem tandkødet langt tilbage i munden, bag ved mælkekindtanden.

Der kommer en i hver side i både over- og undermunden, så der er fire i alt.

I en lang periode er 6-årstanden delvist dækket af tandkød og fordi den sidder langt tilbage i munden er den svær at børste ren.

Så vær opmærksom og omhyggelig med at børste, så der ikke kommer hul i den nye tand. Den skal holde hele livet!

Hvis du vil klage

Hvis du har klager, spørgsmål eller forslag kan du henvende dig til

Borger og Social 

Rådhuset

2791 Dragør

Telefon 3289 0100

E-mail: borgerogsocial@dragoer.dk

Hvis du herefter stadig er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du finder klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID.