Skip navigationen

Til private tandlæger

Vi tilbyder at tage Ortopantomografi røntgen (OP) og Profilrøntgen. Der er retningslinjer for frit-valg og der er visse behandlinger, der skal søges om.

Retningslinjer - frit-valg


Der skal være indgået en skriftlig kontrakt mellem Dragør kommune og den privatpraktiserende tandlæge om behandling af barnet/den unge i henhold til loven om frit-valg, før regninger kan betales af tandplejen.

Behandlinger der må udføres uden forhåndsgodkendelse:

 • Alle ydelser der er omfattet af BUT-overenskomsten.

Behandlinger der skal søges om og godkendes af klinikchefen, Hartkornsvej 30, 2791 Dragør:

 • Ydelser der ikke er omfattet af BUT-overenskomsten.
 • For at lette den administrative byrde er flerfladeplast i permanente tænder, som ikke er omfattet af BUT-overenskomsten undtaget for ansøgning, hvis de ikke overstiger nedenstående beløb:◦
  • Præmolar, 2 flader 975,- kr.
  • Præmolar, 3 flader 1000,- kr.
  • Molar, 2 flader 995,- kr.
  • Molar, 3 flader 1200,- kr.