Skip navigationen

Alkoholbehandling

Hvis du eller en af dine pårørende er kommet ud i et alkoholmisbrug, tilbyder kommunen rådgivning og behandling.

Alkoholambulatorier 

Dragør Kommune har indgået en aftale med Novavi om ambulant alkoholbehandling. 

Det nærmeste er Novavi i Tårnby Sundhedshus, Kamillevej 4, men du kan frit henvende dig på et hvilken som helst Novavi-ambulatorium.

I Københavns Kommune findes Center for Alkoholbehandling som består af to ambulatorier på henholdsvis Rådhuspladsen 77 og Hans Bogbinders Alle 3 på Amager. 

Gratis og valgfri behandling

Du kan få ambulant behandling på alkoholambulatorier. Det betyder, at du kan blive behandlet uden at blive indlagt. Behandlingen er gratis og den kræver ikke henvisning fra en læge. Du kan frit henvende dig til det alkoholambulatorium, du helst vil benytte.

Lovgivning

Kommunerne skal sørge for behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere. Det står i Sundhedslovens kapitel 40.

Kontakt

Tårnby Kommune Handicap- og Psykiatricenter

På dette område indgår Dragør Kommune i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 18 21

Du kan også sende en sikker mail til Tårnby Kommune Handicap- og Psykiatricenter
kommunen@taarnby.dk