Skip navigationen

Støtte- og kontaktperson til borgere med misbrugsproblemer

Borgere med alkoholproblemer eller stofmisbrugsproblemer kan få støtte i hverdagen af kommunens støtte-og kontaktperson.

Kommunens støtte- og kontaktpersonordning

Ordningen er frivillig og henvender sig til de mest isolerede og socialt udsatte over 18, der ikke almindeligvis gør brug af eller kan gøre brug af allerede eksisterende tilbud.

Hjælp til hverdagslivet

Formålet er et individuelt samarbejde med den enkelte borger til at leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov.

Kontakt

Har du brug for, eller kender du en, der har brug for støtte i hverdagen, er du velkommen til at kontakte støtte- og kontaktperson.

Kontakt

Støtte- og kontaktperson borgere med misbrugsproblemer

Telefon: 30 10 10 75

Du kan også sende en sikker mail til Støtte- og kontaktperson borgere med misbrugsproblemer
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.