Skip navigationen

Pasning af nærtstående

Nærtstående til personer med handicap eller alvorlig sygdom kan ansættes til pasning.

Nærtstående kan ansættes til pasning

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, kan ansættes af kommunen hvis følgende betingelser er opfyldt.

  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet
  • Kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Ansættelsesperiode

Ansættelsesperioden kan højst være 6 måneder. Personen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Personen har ret til orlov fra sin arbejdsgiver.

Kontakt

Vil du søge om ansættelse til pasning af nærtstående skal du kontakte Visitationen.

Kontakt

Visitationen

Visitationen har telefontid hverdage 8.15-10.00. 

Telefon: 32 89 02 09

Du kan også sende en sikker mail til Visitationen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.