Skip navigationen

Pleje af døende i eget hjem

Under hjemmeplejen sorterer også pleje af døende i eget hjem. Ordningen er tænkt som et alternativ til sygehusophold.

Hvad har du ret til?

Du har ret til sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp som andre borgere med en varig lidelse.

Du kan få økonomisk hjælp til:

  • medicinudgifter gennem Lægemiddelstyrelsen
  • plejevederlag gives af kommunen til en nærtstående, som passer den terminale syge
  • plejevederlaget svarer til 1 1/2 gange dagpengesatsen, dog maksimalt hidtidig indkomst
  • plejevederlag skal søges i den kommune, hvor den syge skal passes
  • du kan få dækket egenudgifterne til sygeplejeartikler, proteindrik fysioterapi og lignende efter Servicelovens § 122

Kontakt

Vil du søge om ansættelse til pasning af nærtstående skal du kontakte Visitationen.

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i Serviceloven.

Kontakt

Visitationen

Visitationen har telefontid hverdage 8.15-10.00. 

Telefon: 32 89 02 09

Du kan også sende en sikker mail til Visitationen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.