Skip navigationen
icon-Omsorg-og-sundhed

Plejebolig og daghjem

Her kan du læse om behovsboliger og plejeboliger. Du kan også se, hvordan du bliver visiteret til en bolig, der tager hensyn til dit behov.