Skip navigationen

Daghjem

Her kan du læse om daghjemsophold i kommunens daghjem på Enggården

Formål

Formålet med daghjemsophold er at bidrage til bedre livskvalitet og tryghed gennem fysisk, psykisk og social aktivering. Du deltager i daghjemmets aktiviteter med de evner og kræfter, du har.

Hvordan kommer jeg på daghjemsophold

Du skal henvende dig til kommunens visitation, som formidler kontakt til lederen af daghjemmet. 

Kørsel

Transport indgår som en del af dit daghjemsophold. Du har mulighed for at blive hentet hjemme af en bus, og du vil blive kørt hjem igen. Der er plads til kørestole og gangredskaber i bussen.

Betaling

Du betaler et fast beløb efter antal ugentlige dage, du har plads på daghjemmet. Beløbet bliver automatisk fratrukket din pension. Gældende pris finder du på Dragør Kommunes takstoversigt.

Åbningstid

Daghjemmet har åbent alle hverdage fra 9.30-15.00, undtagen 1. maj, grundlovsdag, 5. juni, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Praktiske oplysninger

Du kan få mere information om ophold ved at kontakte daghjemmet på Omsorgscenter Enggården telefon 32 89 04 77 på hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00.

Kontakt

Visitationen

Telefontid hverdage 8.15-8.45 

Telefon: 32 89 02 02 eller 32 89 02 04 eller 32 89 02 05

Du kan også sende en mail til Visitationen
Visitationen@dragoer.dk