Skip navigationen

Midlertidigt ophold på Omsorgscenteret Enggården

Det er muligt at opholde sig midlertidigt på Enggården, hvis du har ekstra behov for pleje og opsyn hele døgnet. f.eks. efter indlæggelse eller der er behov for aflastning i hjemmet.

Hvad er midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold er et tilbud om omsorg, pleje, aktivering og samvær på en sådan måde, at du kan blive boende så længe som muligt i eget hjem. Midlertidigt ophold er støtte og vejledning til at beholde eller genvinde tabte ressourcer og færdigheder, som er nødvendige for at klare dagligdagen

På Omsorgscenteret Enggården er der 18 pladser til midlertidigt ophold.

Hvem kan komme på midlertidigt ophold

Midlertidigt døgnophold henvender sig til borgere:

  • som er svækket efter sygdom i hjemmet eller efter indlæggelse
  • som bliver passet at ægtefælle, og denne har behov for en midlertidig kortvarig aflastning

Hvordan kommer jeg i betragtning til et ophold

Midlertidigt ophold er en visiteret ydelse efter § 83A og § 84. Du skal henvende dig til kommunens visitation, som formidler kontakt til lederen af Midlertidigt Ophold.

Hvad koster et ophold

Du betaler et fast beløb efter det antal dage, du opholder dig på Omsorgscenteret Enggården. Betalingen dækker fuld forplejning inkl. linned.
Beløbet bliver automatisk fratrukket din pension. Gældende pris finder du på Dragør Kommunes takstoversigt.

Kontakt

Visitationen

Telefontid hverdage 8.15-8.45 og 13-14

Telefon: 32 89 02 02 eller 32 89 02 04 eller 32 89 02 05

Kontakt

Midlertidigt ophold på Omsorgscenteret Enggården

Telefon: Afdeling E - 3289 0531 / Afdeling A - 3289 0474