Skip navigationen

Midlertidigt ophold på Omsorgscenteret Enggården

Det er muligt at opholde sig midlertidigt på Enggården, hvis du har ekstra behov for pleje og opsyn hele døgnet. f.eks. efter indlæggelse eller der er behov for aflastning i hjemmet.

Hvad er midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold er et tilbud om omsorg, pleje, aktivering og samvær på en sådan måde, at du kan blive boende så længe som muligt i eget hjem. Midlertidigt ophold er støtte og vejledning til at beholde eller genvinde tabte ressourcer og færdigheder, som er nødvendige for at klare dagligdagen

På Omsorgscenteret Enggården er der 18 pladser til midlertidigt ophold.

Hvem kan komme på midlertidigt ophold

Midlertidigt døgnophold henvender sig til borgere:

 • som er svækket efter sygdom i hjemmet eller efter indlæggelse
 • som bliver passet at ægtefælle, og denne har behov for en midlertidig kortvarig aflastning

Hvordan kommer jeg i betragtning til et ophold

Midlertidigt ophold er en visiteret ydelse efter § 83A og § 84. Du skal henvende dig til kommunens visitation, som formidler kontakt til lederen af Midlertidigt Ophold.

Hvad koster et ophold

Selve opholdet er gratis, men du skal betale for forplejning samt vask og leje af linned under dit ophold. Beløbet bliver automatisk fratrukket din pension.

I 2019 er den maksimale pris for forplejning samt vask og leje af linned 137 kr. pr. døgn. Beløbet indtægtsreguleres jf. bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. Du er velkommen til at ringe til visitationen i Dragør Kommune, hvis du har spørgsmål til, hvordan din pris beregnes.

Du betaler ikke husleje eller den pleje du modtager under opholdet.

Hvad hvis jeg ikke har råd

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation

Ansøgning kan findes på Borger.dk eller fås gennem Dragør Kommunes Borgerservice

 • Personligt tillæg
 • Hvordan får jeg et personligt tillæg?

  Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Kan jeg få personligt tillæg?

  Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

  Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

  Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

  Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

  Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

  Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Visitationen

Telefontid hverdage 8.15-8.45 

Telefon: 32 89 02 02 eller 32 89 02 04 eller 32 89 02 05

Du kan også sende en mail til Visitationen
Visitationen@dragoer.dk

Kontakt

Midlertidigt ophold på Omsorgscenteret Enggården

Telefon: 32 89 01 59