Skip navigationen

Beboer- Og Pårørenderåd

Der er nedsat et Beboer- og Pårørenderåd på Enggården.

Hvad er Beboer- Og Pårørenderådet

Rådet har til opgave at beskæftige sig med det daglige liv i og omkring Enggården, dog udelukkende emner af generel karakter og rådet kan ikke behandle personsager. 

Kontakt

Omsorgscenteret Enggården

Engvej 20A, 2791 Dragør

Telefon 32 89 04 80 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 17 18

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 11

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 14

Omsorgsafdeling D: 32 89 04 76

Midlertidigt ophold: 32 89 01 59

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk