Skip navigationen

Boligerne

Enggården er et tilbud om pleje og omsorg til borgere, som af helbredsmæssige årsager har behov for pleje og opsyn hele døgnet. Du kan komme i betragtning til en plejebolig, når du ikke længere kan klare dig i egen bolig.

Boligerne

Hver plejebolig er en lejlighed.

Lejligheden udlejes af KAB, som står for administrationen, dvs. lejekontrakt, huslejeopkrævning, opsigelse af lejemål m.v. Lejligheden bliver administreret efter den almennyttige boliglov.

Der er mulighed for at søge om beboerindskudslån i Dragør Kommunes Borgerservice.

Boligstøtte skal du søge hos Udbetaling Danmark.

Generelle spørgsmål om boligernes størrelse og husleje skal rettes til KAB på telefon 33 63 10 00.

Når du er blevet visiteret til en bolig, kan du kontakte Omsorgscenteret Enggården for fremvisning og gode råd til praktisk indretning af boligen.

Kontakt

Omsorgscentret Enggården

Engvej 20A, 2791 Dragør

Telefon 32 89 04 80 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 17 18

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 11

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 14

Omsorgsafdeling D: 32 89 04 76

Midlertidigt ophold: 32 89 01 59

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk