Skip navigationen

Tilsyn og kontrol

På Omsorgscentret Enggården og i Produktionskøkkenet føres lovpligtige uanmeldte offentlige tilsyn.

Patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer de sundhedsfaglige forhold. Der gennemføres både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Plejehjemstilsyn 

Det kommunale plejetilsyn har til formål at afdække, om der er den tilstrækkelige hjælp til beboerne og kvalitet jævnfør de vedtagne rammer.

Fødevarestyrelsen kontrolrapport

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter offentliggøres med angivelsen af en smiley, som er let genkendelig oplysning for forbrugeren. 

Kontakt

Omsorgscenteret Enggården

Telefon 32 89 04 80 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 17 18

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 11

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 14

Omsorgsafdeling D: 32 89 04 76

Midlertidigt ophold: 32 89 01 59

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk