Skip navigationen

Tilsyn og kontrol

På Omsorgscentret Enggården og i Produktionskøkkenet føres lovpligtige uanmeldte offentlige tilsyn.

Embedslægernes tilsyn

Embedslægerne vurderer de sundhedsfaglige forhold. Der gennemføres ikke besøg på omsorgscenteret, hvis der ved tilsynet året før ikke blev fundet fejl og mangler.

Plejehjemstilsyn 

Det kommunale plejetilsyn har til formål at afdække, om der er den tilstrækkelige hjælp til beboerne og kvalitet jævnfør de vedtagne rammer.

Fødevarestyrelsen kontrolrapport

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter offentliggøres med angivelsen af en smiley, som er let genkendelig oplysning for forbrugeren. 

Kontakt

Omsorgscenteret Enggården

Telefon 32 89 04 80 

 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 17 18

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 11

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 14

Omsorgsafdeling D: 32 89 04 76

Midlertidigt ophold: 32 89 01 59

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk