Skip navigationen

Servicedeklaration træning

Dragør Kommune tilbyder træning til personer, som på grund af sygdom eller svækkelse har mistet færdigheder eller som har behov for støtte til at fungere i hverdagen.

Kontakt

SundhedsCenter Tårnby
tlf. 32 47 00 72

Lovgrundlag

Serviceloven § 86 stk. 1+2

Henvendelse

Henvendelse om træning kan foretages af borgere selv, de pårørende, sygeplejerske, hjemmehjælp, læge eller andre.

Henvendelse sker til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup, telefon: 32 47 00 72.

Målsætning

Formålet med træningen er at støtte, bevare og udvikle den fysiske og psykiske funktionsevne, så borgeren opnår den størst mulige livskvalitet og selvhjulpenhed.

Hvem kan få træning?

Træning kan bevilges til personer med behov for vedligeholdelsestræning eller genoptræning efter sygdom eller svækkelse, som ikke kræver hospitalsindlæggelse.

Borgeren skal være motiveret og deltage aktivt i træningen. Terapeuten vurderer borgerens behov for træning.

Træningen omfatter

 • Undersøgelse og vurdering
 • Fysisk og psykisk træning

Træningen har fokus på borgerens hverdag og kan fx bestå af øvelse i daglige færdigheder som fx at tage tøj af og på, at vaske sig, at vaske op, at rejse sig og sætte sig, balanceøvelser, øvelser til forbedring af styrke, udholdenhed og kondition, gangtræning eller gang på trapper samt hukommelsestræning.

Desuden ydes rådgivning og vejledning.

Terapeuterne vurderer om træningen mest hensigtsmæssigt skal finde sted på Sundhedscenteret Wiedergården, Omsorgscenteret Enggården, eller i hjemmet.

Træningen omfatter ikke

 • Lægeordineret fysioterapi (sygesikringsopgave)
 • Genoptræning som er en del af hospitalsbehandlingen
 • Passiv behandling som massage, ultralyd med mere
 • Daglig eller livslang træning
 • Borgere som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, dog med undtagelse af borgere, som har et fysisk eller psykisk funktionsniveau, der gør det umuligt selv at organisere og modtage vederlagsfri fysioterapi

 Kvalitetsmål for træningen

 • Senest 2 uger efter henvisningen skal ansøgeren kontaktes for at blive visiteret
 • Træningen tilrettelægges sammen med borgeren med udgangspunkt i behov og muligheder

Der aftales:

 • Hvor og hvornår træningen skal foregå
 • Hvor ofte og hvordan træningen skal foregå
 • Hvor længe træningsforløbet forventes at vare

Træningen er gratis og foregår mellem kl. 8 og 16 i borgerens hjem, på Sundhedscenteret Wiedergården eller Omsorgscenteret Enggården.

Træningen kan foregå som individuel træning, holdtræning, selvtræning eller åben fysioterapi.

Træningen foregår i et tværfagligt samarbejde med sygeplejerske og hjemmehjælper, hvilket sikrer, at træningen bliver helhedsorienteret.

Der kan forekomme ventetid, ændringer eller aflysninger.

Åben fysioterapi

Åben fysioterapi på Sundhedscenteret Wiedergården eller Omsorgscenteret Enggården er for pensionister, som på grund af en mindre skavank har særlige behov for vejledning eller fysisk træning.

Der holdes åben fysioterapi 1½ time to gange om ugen på Sundhedscenteret Wiedergården og en gang om ugen på Omsorgscenteret Enggården.

Servicemål

Mindst 70 % af brugerne skal efter træningen fastholde eller forbedre deres funktionsniveau. Der oprettes holdtræning efter behov.

Transport

Du skal selv sørge for transport til og fra træningen.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere har tavshedspligt.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår.

Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så arbejdet kan udføres bedst muligt.

Klage

Er du utilfreds med afgørelsen eller træningen kan du klage til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup, telefon: 32 47 00 72.

Yderligere information

Ønsker du mere information om træning, kan du kontakte SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup, telefon: 32 47 00 72.

Du kan få yderligere information om andre hjælpemuligheder på Sundhedscenteret Wiedergården, Wiedergården 2, eller læse mere på www.dragoer.dk.

Kontakt

Visitationen

Har du spørgsmål om vaccinationer, så læs her 

Du kan også ringe til vaccinetelefonen på 3289 0465 hverdage mellem 10-11.30.

Visitationen har telefontid hverdage 8.15- 10.00. 

Telefon: 3289 0209.

Du kan også sende en mail til Visitationen
Visitationen@dragoer.dk