Skip navigationen

Træning efter sygehusophold

Når du bliver udskrevet fra et sygehus, kan du have brug for genoptræning.

Hvem kan få genoptræning?

Det er lægen på sygehuset, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Hospitalet sender en genoptræningsplan til kommunen. Genoptræningsplanen er grundlaget for tilbud om kommunal genoptræning.

Hvornår starter genoptræningen?

Hvis du har modtaget en genoptræningsplan i forbindelse med din udskrivelse fra hospitalet, vil du blive kontaktet af SundhedsCenter Tårnby, der giver dig besked om det videre forløb. Alle borgere træner efter et individuelt program, der ved første besøg udarbejdes af en ergo- eller fysioterapeut. I samråd med terapeuten opsættes mål for træningen og en plan for det videre forløb, som kan være individuel træning, holdtræning eller træning i eget hjem.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår på SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup.

Vil du vide mere om genoptræning?

Har du spørgsmål vedrørende genoptræning, er du velkommen til at kontakte SundhedsCenter Tårnby.

Kontakt

SundhedsCenter Tårnby

En del af det forpligtende samarbejde

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Tårnby Kommune varetager opgaven med træning efter sygehusophold.

SundhedsCenter Tårnby
Kamillevej 4, 1. th.
2770 Kastrup

Åbningstid

Du kan kontakte administrationen kl. 8.00 - 15.00

Telefon: 32 47 00 72