Skip navigationen

Træning efter tab af færdigheder

Dragør Kommune tilbyder træning til personer, som på grund af sygdom eller svækkelse har mistet færdigheder eller som har behov for støtte til at fungere i hverdagen.

Hvem tilbydes kommunal genoptræning?

Hvis du har behov for støtte til at vedligeholde eller genoptræne fysiske, psykiske eller sociale færdigheder, kan kommunen visitere dig til træning.

Genoptræningen er til ældre borgere, der har haft et nyligt funktionstab uden forudgående hospitalsindlæggelse (Serviceloven § 86).

Hvordan træner jeg?

Vi tilbyder individuel træning, holdtræning eller træning i eget hjem, hvis det vurderes at være det fagligt mest fornuftige. Træningen kan foregå på Sundhedscenter Wiedergården eller Omsorgscenter Enggården.

I samråd med terapeuten lægges mål for træningen og en plan for det videre forløb.

Hvordan visiteres jeg til genoptræning?

Du kontakter SundhedsCenter Tårnby, her kan du få mere viden om genoptræning og blive visiteret.

Kommunalt samarbejde

Efter kommunalreformen har Dragør Kommune og Tårnby Kommune indledt et samarbejde om genoptræning. Opgaven og sagsbehandlingen løses af Tårnby Kommune, men Dragør Kommune er ansvarlig for det gældende serviceniveau.

Lovgrundlag

Serviceloven § 86, kapitel 16.

Kontakt

SundhedsCenter Tårnby

En del af det forpligtende samarbejde

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Tårnby Kommune varetager opgaven med træning efter sygehusophold.

SundhedsCenter Tårnby
Kamillevej 4, 1. th.
2770 Kastrup

Åbningstid

Du kan kontakte administrationen kl. 8.00 - 15.00

Telefon: 32 47 00 72