Skip navigationen

Container og stilladser på offentlig vej

Hvis du har brug for stillads eller åben container i forbindelse med byggearbejde, haveomlægning eller lignende, skal du ansøge om råden over vejareal materiel.

Firmaer

Ansøgning om råden over vejareal søges via Virk.dk

Private borgere

Ansøgning om råden over vejareal

Lukket container

Der kan ikke gives tilladelse at opstille en lukket container, til for eksempel indbo under ombygning på offentlig vej. En sådan container skal altid placeres på egen grund.

Opstilling af en lukket container på privat grund kræver tilladelse i henhold til bygningsreglementet med mindre opstillingen er af rent forbigående art (maksimalt 6 uger).

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.