Skip navigationen

Trafiksikkerhed

Her finder du Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan ”Trafiksikker i Dragør”, som blev vedtaget i september 2016.

Trafiksikkerhed og borgerundersøgelse

Borgerne i Dragør er gode til at færdes i trafikken, og der sker kun få trafikulykker i kommunen. Det er den overordnede status for trafiksikkerheden i Dragør. Denne status er klar efter at kommunen er dykket ned i ulykkesstatistikker og har studeret resultaterne af udført borgerundersøgelse.

Alligevel arbejder kommunen løbende for at blive endnu bedre og sørge for, at borgere og besøgende også i fremtiden kan være sikre på veje og stier.

4 indsatsområder

”Trafiksikker i Dragør” indeholder fire indsatsområder for Dragør Kommune, som samler op på konklusionerne i planen.

Overskrifterne på de fire indsatsområder, som Dragør Kommune vil arbejde med er at:

  • Skabe et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer
  • Lave en trafikpolitik for kommunens skoler og støtte skolepatruljens arbejde
  • Holde fokus på tiltag for lette trafikanter
  • Synliggøre kommunens strategi for nedsat hastighed i boligkvarterer

Resultat af borgerinddragelse

Der er enkelte kryds og strækninger, som gør borgerne utrygge og som kan være usikre. Planen giver et fælles overblik over disse usikre steder i kommunen.

Efter vedtagelse af trafiksikkerhedsplanen har kommunalbestyrelsen afsat midler til en løsning for krydset Krudttårnsvej/Møllevej. Kommunalbestyrelsen har derudover afsat en pulje til det videre arbejde med trafiksikkerhed.

Planen har været udsendt i 4 ugers høring i foråret 2016. Kommunen modtog 30 høringssvar, og høringssvarene ligger i deres fulde længde her på siden.

Mere end 500 borgere har i efteråret 2015 udfyldt en digital spørgeundersøgelse eller deltaget i et åbent hus-arrangement om trafiksikkerheden. Deres svar har været en del af baggrunden for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen ”Trafiksikker i Dragør”.

 

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk