Skip navigationen

Trafiksikkerhed

Her finder du Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan ”Trafiksikker i Dragør”, som blev vedtaget i september 2016.

Trafiksikkerhed og borgerundersøgelse

Borgerne i Dragør er gode til at færdes i trafikken, og der sker kun få trafikulykker i kommunen. Det er den overordnede status for trafiksikkerheden i Dragør. Denne status er klar efter at kommunen er dykket ned i ulykkesstatistikker og har studeret resultaterne af udført borgerundersøgelse.

Alligevel arbejder kommunen løbende for at blive endnu bedre og sørge for, at borgere og besøgende også i fremtiden kan være sikre på veje og stier.

4 indsatsområder

”Trafiksikker i Dragør” indeholder fire indsatsområder for Dragør Kommune, som samler op på konklusionerne i planen.

Overskrifterne på de fire indsatsområder, som Dragør Kommune vil arbejde med er at:

  • Skabe et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer
  • Lave en trafikpolitik for kommunens skoler og støtte skolepatruljens arbejde
  • Holde fokus på tiltag for lette trafikanter
  • Synliggøre kommunens strategi for nedsat hastighed i boligkvarterer

Resultat af borgerinddragelse

Der er enkelte kryds og strækninger, som gør borgerne utrygge og som kan være usikre. Planen giver et fælles overblik over disse usikre steder i kommunen.

Efter vedtagelse af trafiksikkerhedsplanen har kommunalbestyrelsen afsat midler til en løsning for krydset Krudttårnsvej/Møllevej. Kommunalbestyrelsen har derudover afsat en pulje til det videre arbejde med trafiksikkerhed.

Planen har været udsendt i 4 ugers høring i foråret 2016. Kommunen modtog 30 høringssvar, og høringssvarene ligger i deres fulde længde her på siden.

Mere end 500 borgere har i efteråret 2015 udfyldt en digital spørgeundersøgelse eller deltaget i et åbent hus-arrangement om trafiksikkerheden. Deres svar har været en del af baggrunden for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen ”Trafiksikker i Dragør”.

 

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.