Skip navigationen

Vedligeholdelse af veje

Hvert år udvælges en række veje til renovering.

Objektiv tilstandsvurdering

Baggrunden for denne udvælgelse er en objektiv tilstandsvurdering, som foretages for Dragør Kommune af Vejdirektoratet. Dette udgør det årlige hovedeftersyn. På baggrund af den aktuelle tilstand og den trafikale betydning af vejene udvælges de strækninger, som skal renoveres.

Arbejdsgang

Renoveringen vil ofte ske i tre overordnede arbejdsgange

  • først oprettes kantstene, borter og fortove
  • derefter udføres en oplapning af vejen
  • endelig lægges et slidlag

Typisk vil det samlede arbejde blive fordelt over ca. 12 måneder, således at oplapning og slidlag udføres ca. ét år efter at opretning er fundet sted. Der kan forekomme betydelige afvigelser.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vejingeniøren i Plan og Teknik.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.