Skip navigationen

Projekter på vejene i Dragør

Her kan du læse om de igangværende projekter på vejene i Dragør.

Kabelarbejde 

Dragør Kommunes Vej- og Gartnerafdeling nedgraver nyt el-kabel. For tiden arbejders der på Dragør nord. Det nye kabel er en del af energirenoveringen af kommunens vejbelysning. 

Vejbelysning

I 2016 påbegyndtes nedlægning og udskiftning af vejbelysningen i hele Dragør.
Alle nuværende lyskilder og armaturer udskiftes til LED belysning. De lufthængte ledninger nedtages og erstattes af nedgravet jordkabel. Overflødige master vil blive fjernet.

Energirenoveringen strækker sig over årene 2016-2019 og omfatter al belysning på veje og stier i kommunen. Den nye Led-belysning vil mindske energiforbruget, og besparelsen betaler for renoveringen.
Arbejdet udføres af Eltel Networks der har vundet udbuddet.

Ny vandledning

HOFOR nedlægger nye vandledninger i Dragør Kommune. 2. etape på Kirkevej afventer rene vandprøver, før gravningen kan lukkes. HOFOR arbejder videre på Dragør Nord i 2018.

Bachersmindevej

Vej- og Gartnerafdelingen etablerer ny fællessti på sydsiden af Bachersmindevej.  Der mangler kun etablering af grøfter samt afstribning. Afdelingen fortsætter stien på Krudttårnsvej til Store Magleby Strandvej. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående vejprojekterne kan du kontakte Plan og Teknik, tlf. 32 89 03 12 eller på mail: pt@dragoer.dk

Plan og Teknik og vores entreprenør håber på forståelse for eventuelt opståede gener i forbindelse med udførsel af projekterne.Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk