Skip navigationen

Vej- og Gartnerafdelingen

Vej- og Gartnerafdelingen er en afdeling i Dragør Kommune med 21 fastansatte medarbejdere. Afdelingen har overordnet til opgave at drive og vedligeholde Dragør Kommunes grønne arealer og offentlige vejarealer.

Græsset slås på St. Magleby Strandvej

Afdelingens arbejdsområder

 • Renhold af offentlige kørebaner, cykelstier, fortove og pladser mv.
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver på offentlige vejarealer, herunder kørebaner, overkørsler, cykelstier, fortove samt vejafvanding.
 • Vedligehold, renhold og opsætning af gadeinventar, herunder affaldsstativer, skilte, bænke, steler, bomme mv.
 • Tømning af offentlige affaldsstativer.
 • Vedligehold af de kommunale offentlige grønne anlæg og strandenge.
 • Plantning og beskæring af træer, pleje af græsarealer på og ved offentlige veje, pladser samt boldbaner. Bekæmpelse af bjørneklo.
 • Pleje, vedligehold og renhold af udearealer på skoler, børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek og rådhus.
 • Vedligehold og opsætning/nedtagning af badebro ved Fortet samt vedligehold af ”Mormor-stranden”
  Snerydning og glatførebekæmpelse.
   

Derudover råder afdelingen over et værksted, til vedligehold af bil- og maskinparken.

Daglig ledelse

Den daglige ledelse består af driftschef Kim Schwartz og kontorassistent Grith Madsen.

Kontakt

Vej- og Gartnerafdelingen

Materialegården
Ndr. Dragørvej 160
2791 Dragør

Åbningstider

Mandag - torsdag: 07.00 - 15.00
Fredag: 07.00 – 12.00

Telefon: 32 89 15 80

Du kan også sende en sikker mail til Vej- og Gartnerafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.