Gå til hovedindhold

Ny affaldsordning

I løbet af 2022 implementeres nye affaldsordninger i Dragør Kommune. Dette gøres, for at gøre det lettere for dig som borger at komme af med dit affald med god samvittighed, samtidig med at vi bakker op om regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor, der stiller krav om en øget husstandsnær affaldsindsamling.

Indhold

  Der skal kun være skillevæg i din beholder til mad- og restaffald. I de to andre beholdere blander vi affaldsfraktionerne, og sender dem til videresortering, når vi samler dem ind.

  Vi får rigtig mange spørgsmål omkring manglende skillerum i beholderen til blandet plast/metal/mad- og drikkekartoner. I Dragør Kommune må de tre affaldstyper gerne blandes i den samme beholder, da vi sender det til en grundig eftersortering efterfølgende.

  Hvis ikke du har modtaget dine bioposer endnu, kan du skrive ind til affald@dragoer.dk. Så sender vi en levering ud til dig.

  Du kan også selv hente nye forsyninger på kommunens genbrugsplads eller oppe på borgercenteret på Dragør Rådhuse.

  Vi hjemtager alle de gamle affaldsbeholdere i de 3 første uger af maj. Stil dine beholdere frem til vejskel d.1 maj, så gør du det meget nemmere for vores indsamlere.

  Vil du gerne have at vi skal tage dit gamle posestativ skal du huske at sætte ”Ta’-Mig-Med” klistermærket på, den du stiler det frem.

  Din beholder til haveaffald tilhører dig og bliver ikke taget med, når vi indsamler de gamle beholdere i maj måned.

  Ja! De grønne bioposer er KUN til indsamling af madaffald. Er du ved at løbe tør, så kan du hente nye forsyninger på rådhusets borgercenteret, på kommunens genbrugsplads eller du kan binde en biopose på håndtaget af din affaldsbeholder til rest- og madaffald. Det er et tegn til din skraldemand om at han skal ligge en ny forsyning til dig.

  Hvis du allerede er med på en sms-ordning, vil du automatisk få besked om afhentning af de nye affaldsbeholdere.

  Der er 14 dagstømning på beholderen til mad- og restaffald.

  Der er 4 ugers tømning på de to andre beholdere.

  Boksen til farligt affald vil blive hentet 2 gange om året.

  Se tømmedagene i affaldskalenderen:

  Affaldskalender

  Må jeg godt samle metal, plast og mad- og drikkekartoner i en pose, inden jeg smider det ud i affaldsbeholderen?

  Ja, det må du godt.

  Bor du i villa, vil den nye ordning blive rullet ud i marts 2022, med opstart af sorteringen pr. 1. april 2022.

  Bor du i etageejendom eller rækkehus, eller har sommerhus/kolonihave i Dragør Kommune, vil den nye affaldsordning blive rullet ud i juni, med opstart af sorteringen d. 1 juli. Nogle områder kan komme til at afvige fra planen og vil starte senere. Dette vil der komme besked ud om. Sammen med grundejerforeninger, viceværter m.fl. er Dragør kommune i gang med at finde den løsning der passer allerbedst til jeres område.

  Nogle områder i Dragør Kommune kræver en større indsats for at komme i mål med den nye affaldsordning. Dette gælder bl.a. for Dragør Gl. By. Derfor vil der for nogle områder først blive udrullet en ny affaldsordning i november 2022, med opstart af sortering fra 1. december 2022.

  Med regeringens nye klimaplan, skal alle borgere i Danmark være med til at sortere i 10 fraktioner, og det gælder selvfølgelig også dig som borger i Dragør Kommune. Derfor udvides den nuværende affaldsordning i 2022, så du kan være med til at omdanne mere affald til brugbare og genanvendelige ressourcer.

  I dag sorterer du dit affald i almindelig restaffald, glas, samt i pap- og papiraffald. Med den nye ordning kan du sortere i yderligere:

  • Plast
  • Metal
  • Mad- og drikkekartoner
  • Madaffald
  • Farligt affald
  • Tekstil (bliver først indført i 2023)

  Den nye affaldsordning kommer til at se forskellig ud - alt efter, om du bor i hus, rækkehus, lejlighed eller anden tæt-lav bebyggelse.

  Hvis du bor i hus, vil dit affaldsstativ blive skiftet ud med 3 nye affaldsbeholdere:

  En todelt beholder til mad- og restaffald, der vil blive tømt hver 2. uge.
  En beholder til blandet plast, metal samt mad- og drikkekartoner, der vil blive tømt hver 4. uge.
  En beholder til blandet pap og papir, der vil blive tømt hver 4. uge.

  Du vil også modtage en rød boks til farligt affald - som f.eks. batterier, småt elektronik og kemikalier.

  Dragør Kommune er sammen med ARC på rundtur i de områder, hvor det giver mening at etablere f.eks. fælles affaldsøer eller nedgravede affaldsløsninger.

  Sammen med repræsentanter fra områderne (typisk foreningsbestyrelsen eller vicevært) skal vi i fællesskab finde ud af, hvordan en ny affaldsordning kan implementeres i jeres område.

  Har vi ikke taget kontakt til dig og dit område endnu? Så skriv til Center for Plan, Teknik og Erhverv, og vi vil komme forbi jer til en snak om affald.

  Undrer du dig over stigningen i opkrævningen af renovationstakst på din skattebillet?

  Det er der en god grund til.

  Alle borgere i Dragør Kommune vil opleve, at taksten for renovation stiger – Altså at det bliver dyrere at få hentet affald.

  Dette skyldes, at vi er i gang med at indføre en ny affaldsordning, der skal sørge for at vigtige ressourcer i vores affald genanvendes. Dette indebærer nogle investeringer i bl.a. køb af nye affaldsbeholdere, mere mandskab på skraldebilerne samt administration og håndtering af de nye affaldstyper.

  Vi opkræver allerede taksten for den nye affaldsordning fra 1. januar 2022, for på den måde også at kunne stå på mål for de meromkostninger, der er forbundet med selve etableringen af den nye affaldsordning. Derfor ser vi også frem til, at taksterne på afhentning af affald vil falde igen i 2023, når etableringen er kommet i hus.

  Ordningen for glasaffald fortsætter som den har gjort hidtidig, hvor du afleverer dit glasaffald i de dertil opstillede kuber, der står rundt om i kommunen, eller på kommunens genbrugsplads.

  Sidst opdateret: 7. september 2022

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send sikker post til Center for Plan, Teknik og Erhverv (MitID)