Gå til hovedindhold

Administrationsgebyr

Virksomheder skal både betale administrationsgebyr og affaldsgebyr for de forskellige affaldsordninger som virksomheden benytter.

Indhold

  Om administrationsgebyret

  Blandt de ordninger som virksomhederne betaler for, er dagrenovationsordningen og genbrugsstationerne drevet af Amager Ressourcecenter, ARC.

  Dragør Kommune skal opkræve et administrationsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til affaldsregulativer og affaldsplaner, information, anvisning og sagsbehandling vedrørende erhvervsaffald, samt betaling til staten for drift af den nationale regulativdatabase og affaldsdatasystemet.

  Administrationsgebyret har ikke noget at gøre med, om virksomheden bruger genbrugspladserne eller dagrenovationsordningen.

  De fleste virksomheder skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen, betale gebyret. Der er dog undtagelser for reglerne. Mulighederne er beskrevet nedenfor.

  • Virksomheder med branchekode, der jf. § 60 stk. 1 fremgår af Bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen, hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos erhvervsfiskere uanset antal ansatte.
  • Virksomheder med en virksomhedsform som jf. § 60 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen fremgår af Bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller Bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.
  • Virksomheder med omsætning under 300.000 kr. for ét af indkomstårene, der ligger to år før gebyråret kan fritages, jf §60 stk. 3. . Virksomhederne skal indsende skriftlig dokumentation for forholdet, f. eks.:
   • Kopi af momsopgørelser for det pågældende indkomst fra Skat
   • Revisorpåtegnet regnskab for det pågældende indkomstår
   • Selvangivelse for det pågældende, hvis virksomheden er omfattet af lønsumsreglerne (Rubrik 320 oplyser om virksomhedens omsætning) OBS! Bemærk den ordinære årsopgørelse er IKKE gyldig dokumentation, da den ikke indeholder oplysninger om virksomhedens omsætning.

  Såfremt en virksomhed, der er fritaget for betaling efter reglerne, benytter en eller flere kommunale affaldsordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, samt administrationsgebyret.

  Virksomheden kan søge om fritagelse for affaldsgebyret på Dragør Kommunes hjemmeside eller via virk.dk. Ansøgningsfristen vil blive offentliggjort på Dragør Kommunes hjemmeside, samt fremsendes til virksomhedens digitale postkasse.

  Virksomheder som 1. januar i gebyråret var registreret med en virksomhedsform eller branchekode, som er automatisk fritaget, skal ikke ansøge om fritagelse for administrationsgebyret og vil ikke få tilsendt en faktura, med mindre at virksomheden benytter dagrenovationsordningen eller genbrugspladserne i ARCs opland.

  Spørgsmål og svar om administrationsgebyret

  Fritagelsen bliver kun givet for 1 år ad gangen, da virksomhedens omsætning eller aktiviteter kan have ændret sig siden sidste opkrævning.

  Virksomheden betaler for administration og planlægning af erhvervsaffaldsområdet. Gebyret dækker omkostninger til bl.a. affaldsregulativer og affaldsplaner, information, anvisning og sagsbehandling vedrørende erhvervsaffald, samt betaling til staten for drift af den nationale regulativdatabase og affaldsdatasystemet. Derudover skal virksomheden betale for dagrenovationsordning og genbrugspladsen, hvis virksomheden benytter de kommunale ordninger.

  Ja, hvis virksomheden ikke opfylder kriterierne om fritagelse for gebyr, skal virksomheden betale et administrationsgebyr og evt. gebyr for dagrenovation.

  Du kan ikke klage over gebyrets størrelse, men hvis du har fået afslag fra kommunen på en ansøgning om fritagelse for at betale gebyr, kan du gå til domstolen, hvis du er uenig heri. Det vil stå på din afgørelse hvad du skal gøre.

  Du får op til to rykkere. Herefter vil sagen blive sendt til inddrivelse hos SKAT.

  Log ind på virk.dk med digital signatur og ret i virksomhedens oplysninger. Du kan kontakte VIRK for at høre om mulighederne for at rette i dine oplysninger.

  Virksomheden skal betale gebyr i den kommune, den var registreret i pr. 1.1.

  Selv om virksomheden er lukket, skal der betales gebyr i den kommune, som virksomheden var registreret i pr. 1.1. Hvis virksomheden opfylder kriterierne for fritagelse, kan den dog få fritagelse ved at ansøge og dokumentere det.

  Se hvem der kan opnå fritagelse under punktet "Hvornår kan der søges om fritagelse?" længere oppe på siden.

  Ja, hvis du kan dokumentere, at den årlige omsætning har været under 300.000 kr. for ét af indkomstårene, der ligger to år før gebyråret. Du får kun fritagelse for et år af gangen.

  Du kan ændre din dagrenovationsordning under "Affald og genbrug".

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv