Skip navigationen

Olie og kemikalier

Hvis der er virksomheder, landbrug, gartnerier eller institutioner, hvor der forekommer olie- og kemikalieaffald, skal det anmeldes til Tårnby Kommune.

Anmeldelsesskema

Et anmeldelsesskema kan rekvireres hos Tårnby Kommune. Som hovedregel skal alt olie- og kemikalieaffald afleveres til:

I/S SMOKA
Modtagestation for farligt affald
Prøvestenen
U-vej 7
2300 København S

I/S SMOKA har udgivet en vejledning om emballering og mærkning af olie- og kemikalieaffald. Læs mere på SMOKAS hjemmeside.

Mindre virksomheder, der har yderst begrænset mænger affald, kan indgå aftale med Dragør Kommune om at aflevere affaldet på:

Genbrugspladsen, Bachersmindevej 15, 2791 Dragør

Dokumentation

Det påhviler producenten af affald i op til 5 år, over for Dragør Kommunes miljøtilsyn at kunne dokumentere:

  • Mængde og type af affald
  • Hvem der har transporteret affaldet
  • Hvilket modtageanlæg der har behandlet affaldet
  • Opbevaring, anmeldelse og aflevering skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Dragør Kommunes regulativ for olie- og kemikalieaffald.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning på mail tf@taarnby.dk eller telefon 32 47 15 05

Opgaven løses af Tårnby

Dragør og Tårnby kommuner har som følge af kommunalreformen indledt et samarbejde. Fra 1. januar 2007 løser Tårnby kommune en række opgaver på vegne af Dragør Kommune.

Serviceniveau

Dragør Kommunalbestyrelse er fortsat ansvarlig for det gældende serviceniveau, mens Tårnby er ansvarlig for selve sagsbehandlingen.

Kontakt

Tårnby Kommune - forpligtende samarbejde

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og løser opgaven.

De fem områder, hvor Dragør Kommune samarbejder med Tårnby Kommune er:

  • Beskæftigelse
  • Genoptræning
  • Det sociale område
  • Specialundervisning
  • Natur- og miljøområdet

Serviceniveau

Dragør Kommunalbestyrelse er fortsat ansvarlig for det gældende serviceniveau, mens Tårnby er ansvarlig for selve sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 11 11