Skip navigationen

Sådan sorterer du

Virksomheder har pligt til at kildesortere affaldet og til at opbevare de enkelte affaldstyper adskilt.

Sådan sorterer du dit affald

Kildesortering

Affald skal sorteres, der hvor det opstår - ved kilden. Ved kildesortering undgår man, at der sker en sammenblanding eller tilsmudsning af affaldet.

Rene affaldstyper er en forudsætning for en succesfuld genanvendelse.

Opbevaring af affald

Når erhvervsaffald skal opbevares. skal virksomheden selv sørge for, at der er materiel til opbevaring af alle affaldstyper. 

Materiellet skal være tydeligt mærket, og at det må ikke være til gene for naboer og andre.

Oversigt i skemaform

Se på virksomhedens affald

For nemt at komme i gang med at sortere virksomhedens affald efter regulativ, kan det være en hjælp at følge denne "huskeliste":

 1. Få overblik over virksomhedens forskellige affaldstyper.
 2. Sorter og opbevar affaldet adskilt.
 3. Kontakt en registreret transportør.

Hvornår kan den kommunale indsamlingsordning bruges

Benyt den kommunale indsamlingsordning, hvis virksomheden producerer følgende affaldstyper

 • farligt affald (olie- og kemikalieaffald),
 • affald fra olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang,
 • affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-affald).

Virksomheder har pligt til at anmelde

 • klinisk risikoaffald,
 • farligt affald,
 • affald fra olie- og benzinudskillere,
 • genanvendeligt affald, der bortskaffes til andre anlæg end de anviste.
Anmeldelse af farligt affald.
 • Sådan sorterer du
 • Sorteringsguide til den nye affaldsordning

  Med den nye ordning skal du i gang med at sortere vores affald i flere forskellige affaldstyper.

  Her på siden kan du læse mere om hvilken slags affald der hører til hvor. Vidste du f.eks. at pizzabakker ikke må komme i beholderen til pap og papir eller at du godt må smide din blomsterbuket ud i beholderen til madaffald?

  Hent sorteringsguide til dit køleskab

  Er du stadig i tvivl om i hvilken beholder dit affald skal smides hen, så prøv vores nye digitale sorteringsguide og få klar besked om hvor dit affald skal hen: Sorteringsguide

   

 • Gode råd til sortering

  • Skrab dit plastik-, metal- og mad- og drikkekartoner fri for affald inden du smider det ud. Er du i tvivl om dit affald er rent nok, så kan du lave dryptesten over dit hoved. Vend bunden i vejret på din ketchupflaske eller makreldåse. Drypper det stadig med nogle rester, skal det skrabes en ekstra gang.

  • Fold dit pap sammen inde udsmid, så bliver der mere plads i din beholder.

 • Asbest og eternit

  Alt arbejde med asbestholdigt affald skal anmeldes til Tårnby Kommune.

  Større mængde anvises til AV-Miljø og anvisning fremsendes, når kommunen har modtaget anmeldelsen.

  Anmeldelse af asbestholdigt affald.

  Genbrugspladsen modtager mindre mængder asbestaffald (mindre end 100 kg)

   

 • Batterier

  Vi henter alle brugte batterier hos borgere i villaer og rækkehuse.

  Sådan afleverer du dine batterier

  Kom de brugte batterier i en 4-liters gennemsigtig plasticpose (fx. en 4-liters frysepose). Luk posen, så indholdet ikke kan
  falde ud. Læg posen på låget af beholderen til papir eller oven i posen til papir. Du kan afleverer alle batterier, der kan være i en 4-liters plastpose. Batterierne bliver hentet samtidig med papiret.

  Aflever dine batterier hos udvalgte forhandlere

  Du kan fortsat aflevere batterier på genbrugspladsen og hos udvalgte forhandlere, supermarkeder og by

 • Elektronik

  Elektronikaffald er f.eks. computere, fjernsyn, mobiltelefoner, og hårde hvidevarer. Hvis apparatet har ledning eller batteri, så er det elektronikaffald.

  Læs mere i Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter

 • Glas

  Alt glas kan genbruges

  Alle typer glas og flasker kan genanvendes. Både farvet og klart glas skal afleveres i de opstillede glascontainere.

  Hvad kan du aflevere i containerne?

  Tomme glas, flasker, syltetøjs- og konservesglas og lignende kan puttes i glascontainere. Glas og flasker skal være tomme og må gerne være skyllede.

  Hvor kan du aflevere glas?

  Der er opstillet containere til glas og flasker følgende steder i Dragør Kommune:

  • Genbrugspladsen Bachersmindevej
  • Busholdepladsen ved Ndr. Dragørvej 160
  • Idrætsstien ved Engvej 22
  • Søvang, overfor Fælledvej 157 A
  • Fælledvej 182
  • P-pladsen ved Færgehavnen, Færgevej
  • Dragør Havn ved gl. tolderhus
  • Dragør Havn ved gl. billetbygning
  • Stationsvænget 7-9
  • Krudttårnsvej 27
  • Halvejen 13, ved Hollænderhallen
  • Køjevænget 93-167

  D. B. Dirchsens Alle 1, ved Pumpehuset (midlertidig lukket på grund af vejarbejde)

  Se placeringer af glascontainere på kort

 • Haveaffald

  Vi har en selvstændig side, der forklarer om haveaffald

 • Kompost

  Dragør Kommune vil gerne støtte hjemmekompostering. Dette gavner nemlig miljøet, da affaldsmængden til forbrænding og transporten mindskes.

  Hjemmekompostering - Basis 

  Denne ordning gælder kun for husstande.

  Der udleveres en gratis kompostbeholder, samt komposteringsvejledning. Egen kompostbeholder kan også benyttes. Herefter skal alt grøntkøkkenaffald frasorteres til kompostbeholderen og restaffaldet til affaldsposen som normalt. Restaffald/dagrenovation bliver afhentet hver 14. dag (26 tømninger om året).

  Hjemmekompostering - Ekstra

  Denne ordning gælder kun for husstande.

  Basisordningen er udvidet med 13 ekstra poser en gang om året, der kan sættes ud efter behov. Der tømmes stadig dagrenovation hver 14. dag.

 • Miljøfarligt affald

  Miljøfarligt affald skal behandles med forsigtighed. Kommer det ud i naturens kredsløb, kan det gøre stor skade. Aflever derfor affaldet på Genbrugspladsen.

  Affald der kan afleveres

  • Batterier
  • Elektrisk legetøj, værktøj eller ure med batteri
  • Lysstofrør, lavenergipærer, halogen pærer og kviksølvslamper
  • Maling, lak, lim
  • Motorolie og kædespray
  • Benzin, acetone, terpentin og andre opløsningsmidler
  • Skrappe rengøringsmidler som grundrens
  • Spraydåser
  • Insekt- og ukrudtsmidler
  • Termometre

  Se også: Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer

 • Storskrald

  Se afhentningsdag

  Afhentning i flere omgange

  Vær opmærksom på at storskrald afhentes af flere omgange og med forskellige biler. Stil ikke mere storskrald ud i løbet af dagen, selv om der står noget tilbage!

  Afhentes

  • hårde hvidevarer: køleskabe, komfurer, frysere, vaskemaskiner og tørretumblere
  • kasseret indbo, møbler
  • møbler der består af f.eks. stålben og træbordplade - skal skilles ad
  • havemøbler
  •  barnevogne, klapvogne
  • cykler, husk der skal sættes en seddel på cyklen, hvor der står det er storskrald
  • jern i små mængder, vægten må ikke overstige 25 kg, længden af stænger må ikke overstige 150 cm.
  • elektronikaffald, edb-udstyr, husholdningsmaskiner
  • tæpper, maks. 1x1 meter – sammenrullet med snor og veje max 50 kg


  Afhentes ikke

  • pap
  • ting i sorte sække
  • toiletter og håndvaske
  • Glas
  • Spejle
  • vinduer
  • potter
  • byggeaffald, byggematerialer, beton og asfalt
  • radiatorer
  • badekar
  • fyrkedler
  • døre
  • køkkenskabe
  • porcelæn
  • keramik
  • jord og sten
  • olie- og kemikalieaffald
  • træpaller
  • bildæk og fælge

  Sorter storskraldet

  Du skal sortere dit storskrald i fire grupper, stil tingene ved siden af hinanden så det er nemt at hente:

  Jern og metal til genanvendelse

  Det er barnevogne, trillebøre, pander og gryder og lignende.
  På cykler skal du huske at sætte mærkat med teksten "Storskrald"

  Kasseret indbo til forbrænding

  Det er for eksempel gamle møbler, havemøbler, sammenrullede tæpper (1x1 meter).

  Elektronik til specialbehandling

  Elektronik er radioer, fjernsyn, computere og hifi-udstyr.

  Andet til specialbehandling

  Køleskabe, frysere og springmadrasser.

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05