Skip navigationen

Sådan sorterer du

Virksomheder har pligt til at kildesortere affaldet og til at opbevare de enkelte affaldstyper adskilt.

Sådan sorterer du dit affald

Kildesortering

Affald skal sorteres, der hvor det opstår - ved kilden. Ved kildesortering undgår man, at der sker en sammenblanding eller tilsmudsning af affaldet.

Rene affaldstyper er en forudsætning for en succesfuld genanvendelse.

Opbevaring af affald

Når erhvervsaffald skal opbevares. skal virksomheden selv sørge for, at der er materiel til opbevaring af alle affaldstyper. 

Materiellet skal være tydeligt mærket, og at det må ikke være til gene for naboer og andre.

Oversigt i skemaform

Se på virksomhedens affald

For nemt at komme i gang med at sortere virksomhedens affald efter regulativ, kan det være en hjælp at følge denne "huskeliste":

 1. Få overblik over virksomhedens forskellige affaldstyper.
 2. Sorter og opbevar affaldet adskilt.
 3. Kontakt en registreret transportør.

Hvornår kan den kommunale indsamlingsordning bruges

Benyt den kommunale indsamlingsordning, hvis virksomheden producerer følgende affaldstyper

 • farligt affald (olie- og kemikalieaffald),
 • affald fra olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang,
 • affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-affald).

Virksomheder har pligt til at anmelde

 • klinisk risikoaffald,
 • farligt affald,
 • affald fra olie- og benzinudskillere,
 • genanvendeligt affald, der bortskaffes til andre anlæg end de anviste.
Anmeldelse af farligt affald.
 • Sådan sorterer du
 • Asbest og eternit

  Alt arbejde med asbestholdigt affald skal anmeldes til Tårnby Kommune.

  Større mængde anvises til AV-Miljø og anvisning fremsendes, når kommunen har modtaget anmeldelsen.

  Anmeldelse af asbestholdigt affald.

  Genbrugspladsen modtager mindre mængder asbestaffald (mindre end 100 kg)

   

 • Batterier

  Vi henter alle brugte batterier hos borgere i villaer og rækkehuse.

  Sådan afleverer du dine batterier
  Kom de brugte batterier i en 4-liters gennemsigtig plasticpose (fx. en 4-liters frysepose). Luk posen, så indholdet ikke kan
  falde ud. Læg posen på låget af beholderen til papir eller oven i posen til papir. Du kan afleverer alle batterier, der kan være i en 4-liters plastpose. Batterierne bliver hentet samtidig med papiret.

  Aflever dine batterier hos udvalgte forhandlere
  Du kan fortsat aflevere batterier på genbrugspladsen og hos udvalgte forhandlere, supermarkeder og by

 • Elektronik

  Elektronikaffald er f.eks. computere, fjernsyn, mobiltelefoner, og hårde hvidevarer. Hvis apparatet har ledning eller batteri, så er det elektronikaffald.

  Læs mere i Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter

 • Glas

  Alt glas kan genbruges
  Alle typer glas og flasker kan genanvendes. Både farvet og klart glas skal afleveres i de opstillede glascontainere.

  Hvad kan du aflevere i containerne?
  Tomme glas, flasker, syltetøjs- og konservesglas og lignende kan puttes i glascontainere. Glas og flasker skal være tomme og må gerne være skyllede.

  Hvor kan du aflevere glas?
  Der er opstillet containere til glas og flasker følgende steder i Dragør Kommune:


  • Genbrugspladsen Bachersmindevej
  • Busholdepladsen ved Ndr. Dragørvej 160
  • Idrætsstien ved Engvej 22
  • Søvang, overfor Fælledvej 157 A
  • Fælledvej 182
  • P-pladsen ved Færgehavnen, Færgevej
  • Dragør Havn ved gl. tolderhus
  • Dragør Havn ved gl. billetbygning
  • Stationsvænget 7-9
  • Krudttårnsvej 27
  • Halvejen 13, ved Hollænderhallen
  • Køjevænget 93-167

  D. B. Dirchsens Alle 1, ved Pumpehuset (midlertidig lukket på grund af vejarbejde)

  Se placeringer af glascontainere på kort

 • Haveaffald

  Vi har en selvstændig side, der forklarer om haveaffald

 • Kompost

  Dragør Kommune vil gerne støtte hjemmekompostering. Dette gavner nemlig miljøet, da affaldsmængden til forbrænding og transporten mindskes.

  Hjemmekompostering - Basis (denne ordning gælder kun for husstande)
  Der udleveres en gratis kompostbeholder, samt komposteringsvejledning. Egen kompostbeholder kan også benyttes. Herefter skal alt grøntkøkkenaffald frasorteres til kompostbeholderen og restaffaldet til affaldsposen som normalt. Restaffald/dagrenovation bliver afhentet hver 14. dag (26 tømninger om året).

  Hjemmekompostering - Ekstra (denne ordning gælder kun for husstande)
  Basisordningen er udvidet med 13 ekstra poser en gang om året, der kan sættes ud efter behov. Der tømmes stadig dagrenovation hver 14. dag.

 • Miljøfarligt affald

  Miljøfarligt affald skal behandles med forsigtighed. Kommer det ud i naturens kredsløb, kan det gøre stor skade. Aflever derfor affaldet på Genbrugspladsen.

  Affald der kan afleveres:
  • Batterier
  • Elektrisk legetøj, værktøj eller ure med batteri
  • Lysstofrør, lavenergipærer, halogen pærer og kviksølvslamper
  • Maling, lak, lim
  • Motorolie og kædespray
  • Benzin, acetone, terpentin og andre opløsningsmidler
  • Skrappe rengøringsmidler som grundrens
  • Spraydåser
  • Insekt- og ukrudtsmidler
  • Termometre

  Se også: Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer

 • Pap og papir

  Hvad er pap- og papiraffald?
  Rent og tørt bølgepap, papæsker, papkasser, røret fra køkkenrullen og forskellige former for karton, med i beholderen sammen med aviser, ugeblade, reklamer, kuverter - også rudekuverter, tidsskrifter, printerpapir, farvet papir/karton og svanemærkede telefonbøger.

  Det er vigtigt, at det blandede pap og papir ikke indeholder papir og pap med overfladebehandling f.eks. voks og paraffin, da det gør genanvendelse umulig.

  Hvis du bor i parcel- eller rækkehus
  Hvis du bor i et parcel- eller rækkehus, har du flere valgmuligheder, når du skal aflevere husstandens pap og  papir til genbrug. Du kan samle pap og papir i papirsække eller en pap- og papircontainer. 

  Pap- og papircontainer 
  Du kan vælge at samle pap og papir til genbrug i en 240 liters container. Containeren er gratis.

  Bestil pap- og papircontainer 

  Pap- og papirsække
  Du kan sætte op til 10 pap- og papirsække pr. måned til afhentning. Du kan få ekstra sække i Borgerservice på Rådhuset.

  Afhentning af genbrugspap og papir
  Pap- og papirsække eller -container skal stilles ved skel og være synlige fra vej senest aftenen før indsamlingsdagen.

  Sortering af papir og pap på genbrugspladsen og i opstillede containere
  Du kan til enhver tid aflevere dit pap og papir på kommunens genbrugsplads. Du kan også aflevere dit pap og papir, i kommunens dertil opstillede containere. Ved brug af genbrugspladsen og de opstillede containere skal dit pap og papir sorteres hver for sig. Begge fraktioner skal være rene og tørre, når de afleveres.

  Papir

  Ja tak

  • aviser
  • ugeblade
  • reklamer
  • kuverter - også med rude

   
  Nej tak

  • plast- eller foliebelagt papir
  • snavset eller vådt papir
  • gavepapir
  • pap
  • karton

   
  Der er opstillet containere til papir på følgende steder i Dragør Kommune

  • B. Dirchsens Alle 1, ved Pumpehuset
  • Busholdepladsen ved Ndr. Dragørvej 160
  • Idrætsstien ved Engvej
  • Dragør Havn - P-pladsen ved Færgehavnen


  Pap

  Ja tak

  • papkasser
  • bølgepap
  • papemballage
  • kartonemballage fra fødevarer og produkter
  • skotøjsæsker
  • paprør fra køkkenruller og toiletruller
  • karton
  • æggebakker (rene og tørre)


  Nej tak

  • pizzabakker
  • vådt/snavset pap
  • bøger
  • gavepapir
  • papkrus og andet plastbelagt pap
  • mad- og drikkekartoner


  Der er opstillet containere til pap på følgende steder i Dragør Kommune

  • Krudttårnsvej 13-17
  • Krudttårnsvej 35
  • Vestgrønningen 12
  • Ndr. Dragørvej 160
  • Køjevænget 93-167

  På nedenstående kort kan du se hvor du finder de nærmeste containere nær dig

  Se placeringer af pap- og papircontainere på kort

 • Storskrald

  Se afhentningsdag

  Afhentning i flere omgange
  Vær opmærksom på at storskrald afhentes af flere omgange og med forskellige biler. Stil ikke mere storskrald ud i løbet af dagen, selv om der står noget tilbage!

  Afhentes

  • hårde hvidevarer: køleskabe, komfurer, frysere, vaskemaskiner og tørretumblere
  • kasseret indbo, møbler
  • møbler der består af f.eks. stålben og træbordplade - skal skilles ad
  • havemøbler
  •  barnevogne, klapvogne
  • cykler, husk der skal sættes en seddel på cyklen, hvor der står det er storskrald
  • jern i små mængder, vægten må ikke overstige 25 kg, længden af stænger må ikke overstige 150 cm.
  • elektronikaffald, edb-udstyr, husholdningsmaskiner
  • tæpper, maks. 1x1 meter – sammenrullet med snor og veje max 50 kg


  Afhentes ikke

  • pap
  • ting i sorte sække
  • toiletter og håndvaske
  • Glas
  • Spejle
  • vinduer
  • potter
  • byggeaffald, byggematerialer, beton og asfalt
  • radiatorer
  • badekar
  • fyrkedler
  • døre
  • køkkenskabe
  • porcelæn
  • keramik
  • jord og sten
  • olie- og kemikalieaffald
  • træpaller
  • bildæk og fælge


  Sorter storskraldet

  Du skal sortere dit storskrald i fire grupper, stil tingene ved siden af hinanden så det er nemt at hente:

  Jern og metal til genanvendelse
  Det er barnevogne, trillebøre, pander og gryder og lignende.
  På cykler skal du huske at sætte mærkat med teksten "Storskrald"

  Kasseret indbo til forbrænding
  Det er for eksempel gamle møbler, havemøbler, sammenrullede tæpper (1x1 meter).

  Elektronik til specialbehandling
  Elektronik er radioer, fjernsyn, computere og hifi-udstyr.

  Andet til specialbehandling
  Køleskabe, frysere og springmadrasser.

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05