Skip navigationen

Ejendomsdata

Nedenfor finder du relevante links omkring ejendomsskat, ejendomsvurdering, sløjfning af olietank, BBR-registret samt fastsættelse af adresser.

Din ejendom på nettet

I myndighedernes registre kan du finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde

Hvis du er bygnings- eller boligejer, er det dit ansvar, at oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er korrekte. Du kan se BBR-informationerne i Den Offentlige Informationsserver (OIS), som er en statslig database, der samler en række oplysninger om ejendomme i Danmark.

Du kan hurtigt og nemt se de oplysninger, der er registreret på din eller andres ejendomme, ved hjælp af OIS din genvej til ejendomsoplysning. Her kan du også finde de blanketter, som du har brug for i forbindelse med din ejendom. Det kræver, at du er logget på med Digital Signatur. 

 

 • Ejendomsdata
 • Hvor kan du finde ejendomsdata?

  På Boligejer.dk kan du lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. Dvs.

  • BBR (Bygning- og Boligregistret) – Oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.
  • SVUR (Statens Vurderingsregister) – Oplysninger om ejendomsvurdering, grundværdi og salg
  • Matrikelregistret - Oplysninger om grund
  • PlansystemDK - Oplysninger om lokalplaner

  Du kan også finde energimærker og BBR-meddelelser.

  Desuden kan du som ejer finde dine tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter samt eftersynsrapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du er logget på med NemID.

 • Hvordan får du data til brug for bolighandel?

  Ejendomsrapporten samler og formidler mere end 40 forskellige ejendomsoplysninger, som borgeren og den professionelle skal bruge ved ejendomshandel. Ejendomsdatarapporten er digital og afløser det kommunale oplysningsskema, hvor oplysningerne blev indhentet i kommunerne. Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger, der vedrører

  • Bygninger - tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
  • Økonomi - ejendomsskat, ejendomsværdi mv.
  • Planer - lokalplaner, zonestatus, planer for varmeforsyning mv.
  • Vand - spildevand, vandforsyning og grundvand
  • Jordforurening - kortlagt og lettere jordforurening mv.
  • Natur, skov og landbrug - beskyttet natur, fredskov mv.
  • Bygge- og beskyttelseslinjer - skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv
  • Miljøsag - kommunale miljøsager

  Rapporten koster 325 kr. og kan købes på Boligejer.dk. (2018)

 • Tinglysning.dk

  Tinglysning af skøder og servitutter mv. foregår digitalt. På Tinglysning.dk kan du gratis se den såkaldte uofficielle tingbogsattest på din egen ejendom, hvis du er logget ind med NemID. Det samme gælder en andelsboligattest

 • Hvad er registrenes formål?

  Myndighederne bruger oplysningerne i de store landsdækkende registre til administrative opgaver.De er altså ikke lavet med henblik på borgerinformation. Derfor kan det af og til være lidt svært at forstå oplysningerne. Men alligevel er der en guldgrube af information om din bolig og dit lokalområde at hente.

Skrevet af borger.dk

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk