Skip navigationen

Færdigmeld spildevandsanlæg

Du eller din kloakmester skal sende en færdigmelding til kommunen, når du har fået etableret et renseanlæg til spildevand på din ejendom.

Det får du brug for

  1. Nemid
  2. Underskrift fra autoriseret kloakmester

Sådan gør du

  1. Log ind med NemId
  2. Angiv, hvilket arbejde der er blevet udført
  3. Færdigmeldingen skal underskrives af en autoriseret kloakmester