Skip navigationen

NemRefusion - barselsdagpenge

Når du skal indberette barselsfravær til Udbetaling Danmark, skal du gøre det via virk.dk.

Medarbejder på barsel

Når du har en medarbejder på barsel, far som mor, skal du indberette orloven. Det skal du, både når du betaler løn og ikke betaler løn under orloven. På Virk.dk kan du anmelde fravær i forbindelse med barselsorlov og søge om refusion af barselsdagpenge.