Skip navigationen

Nye medarbejdere

Har du brug for at rekruttere nye medarbejdere? Så kontakt dit lokale Jobcenter eller Jobservice Danmark. Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Jobnet

Du kan søge efter nye medarbejdere på Jobnet, der er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet. Jobnet er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening).

Jobservice Danmark

Jobservice Danmark formidler kontakt til det relevante jobcenter:

  • Inden for én arbejdsdag kontakter det relevante jobcenter jeres virksomhed. Her bliver I rådgivet om, hvordan jeres ønsker og behov kan imødekommes
  • Inden for tre arbejdsdage bliver I præsenteret for de bedst egnede ledige kandidater, der med kort varsel kan tiltræde i jeres virksomhed. Eller I aftaler en anden løsning, der kan imødekomme jeres behov
  • Jobservice Danmark tilbyder hjælp, når I har behov for at rekruttere her og nu, eller hvis I ønsker en jobserviceaftale om et løbende og længerevarende samarbejde.
  • Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, når I har vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft eller ønsker samarbejde med flere jobcentre.
Kontakt

Jobcenter Tårnby - Dragør - virksomheder

På fem områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Jobcenter Tårnby er indgangen til offentlig jobservice for borgere og virksomheder i Dragør og Tårnby Kommuner på beskæftigelsesområdet.

I Jobcenter Tårnby er der fokus på at:

  • Skaffe virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for.

Telefon: 32 47 17 01

Du kan også sende en sikker mail til Jobcenter Tårnby - Dragør
Jobcenter@taarnby.dk