Skip navigationen

Fritvalgsleverandører

Her kan du læse om Fritvalgsleverandører

Fritvalgsleverandør af tøjvask

En leverandør af tøjvask til borgere i eget hjem, der ønsker at blive fritvalgsleverandør, skal godkendes af kommunen efter nedenstående procedure.

 

Godkendelsesprocedure

Ansøgningen sendes elektronisk til Dragør Kommune Indkøb på indkoeb@dragoer.dk.

 

Forhåndsgodkendelse

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Underskrevet kontrakt i 2 eksemplarer – kontrakt (kravspecifikation)

Prisliste udfyldt med navn, cvr, adresse, telefon nr. og kontaktoplysninger - prisliste

 

Endelig godkendelse

Endelig godkendelse fordrer, at leverandøren sender følgende:

Serviceattest (ordregiver kan kræve, at der indhentes en ny serviceattest)

Informationsmateriale, hvor Ordregiver skal godkende beskrivelsen i forhold til de ydelser, leverandøren er godkendt til at levere

Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring