Skip navigationen

Fritvalgsleverandører

Her kan du læse om Fritvalgsleverandører

Fritvalgsleverandør af tøjvask

En leverandør af tøjvask til borgere i eget hjem, der ønsker at blive fritvalgsleverandør, skal godkendes af kommunen efter nedenstående procedure.

Godkendelsesprocedure

Ansøgningen sendes elektronisk til Dragør Kommune Indkøb på indkoeb@dragoer.dk.

Forhåndsgodkendelse

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Underskrevet kontrakt i 2 eksemplarer – kontrakt (kravspecifikation)

Prisliste udfyldt med navn, cvr, adresse, telefon nr. og kontaktoplysninger - prisliste

Endelig godkendelse

Endelig godkendelse fordrer, at leverandøren sender følgende:

Serviceattest (ordregiver kan kræve, at der indhentes en ny serviceattest)

Informationsmateriale, hvor Ordregiver skal godkende beskrivelsen i forhold til de ydelser, leverandøren er godkendt til at levere

Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring

 

Kontakt

Økonomi og Indkøb

Du kan sende en sikker mail til Økonomi og Indkøb
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.