Skip navigationen

Asbestaffald

Asbestholdigt affald skal anmeldes til Tårnby Kommune, der anviser hvor bortskaffelsen skal ske. Dog kan op til 100 kg. eller 10 plader afleveres på Genbrugspladsen.

Det får du brug for

  1. NemId

Sådan gør du

  1. Log ind på selvbetjeningsløsningen Bygningsaffald