Gå til hovedindhold

Supplerende undersøgelser 2022

I forlængelse af Udviklingsplan 2021 er udarbejdet en række supplerende undersøgelser af forskellige løsninger på udvalgte delstrækninger af kysten.

Indhold

  COWI A/S udarbejdede i 2022 materialet. Det handler om

  • placering, robusthed
  • evne til at håndtere vand fra skybrud og opstigende grundvand
  • og mulighed for at udbygge og/eller forhøje til det stigende havniveau.

  Alle løsninger lever op til det samme niveau for beskyttelse, nemlig en 100-årshændelse i 2050 med mulighed for en udbygning frem mod år 2100. 

  Arkitema A/S har udarbejdet illustrationer, som gør det muligt at sammenligne de forskellige løsningers placering og få en fornemmelse af, hvordan kystbeskyttelsen kan opleves fra land. 

  På fire ud af de oprindelige seks delstrækninger i kystbeskyttelsesprojektet i Dragør Kommune er der udarbejdet supplerende undersøgelser.

  Det drejer sig om:

  • Delstrækning 1 - Dragør Nordstrand
  • Delstrækning 4 - Søvang
  • Delstrækning 5 og 6 - Sydvestpynten og Kongelunden.

  Se nedenfor på siden: Rapport om supplerende undersøgelser

  Det kan være vanskeligt at forestille sig, hvordan et kommende dige eller forland kan komme til at se ud. Derfor har vi fået udarbejdet en række illustrationer, som kan give en ide om, hvor de enkelte løsninger er placeret, hvor meget de 'fylder' og tager sig ud - set fra kysten.

  Se nedenfor Illustration af løsninger fra supplerende undersøgelser

  Når en kommune pålægger grundejere at bidrage til finansiering af et kystbeskyttelsesprojekt gennem kystbeskyttelsesloven, skal projektet være omkostningseffektivt. Hensynet til økonomien er et ud af seks forskellige hensyn i kystbeskyttelsesloven, der skal vurderes samlet, når kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilken løsning som skal gennemføres.

  Dragør Kommune har bedt Codex Advokater om at udarbejde en juridisk screening af de supplerende undersøgelser for at få afdækket, om der på nuværende tidspunkt er noget juridisk til hinder for at gå videre med et eller flere af løsningsforslagene.

  Se nedenfor: Juridisk screening af supplerende undersøgelser.

  Her gør vi klar til at vise borgernes input til de supplerende undersøgelser efterhånden, som de sendes ind til Dragør Kommune på enten diger@dragoer.dk eller til Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

  Borgerne kan sende input i perioden den 1. februar til den 3. marts 2023.

  Nordstranden (delstrækning 1)

   

  Dragør Havn og Sydstranden (delstrækning 2+3)

   

  Søvang og Sydvestpynten (delstrækning 4+5+6)

  På tværs af alle delstrækninger