Gå til hovedindhold
Ukraine

Vi følger situationen

Regeringen har meldt ud, at vi skal være forberedt på, at der kan komme omkring 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark.

Indhold

  Som kommune vil vi have en opgave i forhold til fx indkvartering, tilbud af daginstitutionspladser, skolegang og job, hvis det bliver besluttet, at der placeres ukrainske flygtninge i Dragør.

  Vi kender ikke omfanget eller kapaciteten på landsplan endnu, men er ved at forberede os så godt som muligt og vil løbende melde ud, når vi ved mere. Foreløbig har Dragør nedsat en kommunal taskforce, så vi er klar til at rykke hurtigt for at hjælpe, hvis vi skal.

  Regeringen har meldt ud, at vi skal være forberedt på, at der kan komme omkring 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Det antal kan blive både lavere og højere afhængig af udviklingen i Ukraine. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange som i givet fald vil komme til Dragør. Umiddelbart er der andre steder i Danmark med større ledig kapacitet i form af tomme hoteller, hospitaler, plejehjem eller lignende store bygningskomplekser.

  Nogle ukrainske flygtninge vil ankomme til Danmark med ønske om asyl - andre vil ikke søge om asyl. Flygtningene behøver ikke at søge om asyl for at kunne opholde sig i Danmark. Rejser de ind med et pas udstedt efter januar 2015, dvs. et såkaldt biometrisk pas, kan de være i landet i 90 dage. Har de et ældre pas, kan de søge om visum. I begge tilfælde kan de vælge at bo hos fx venner, familie, privat indkvartering eller hotel uden at søge om asyl.

  Ukrainere, som søger om asyl, vil i første omgang blive indkvarteret i Udlændingestyrelsens modtagecenter.

  Et bredt folketingsflertal har den 16. marts 2022 vedtaget lov for fordrevne ukrainere: Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Loven trådte i kraft dagen efter den 17. marts 2022 og gør det muligt for ukrainere at søge om opholdstilladelse efter særloven. 

  Den 15. marts 2022 holdt Økonomiudvalget i Dragør et ekstraordinært møde om situationen. Det kan du læse mere om i nyheden 

  Ukraine: Dragør forbereder sig

  Kommunernes Landsforening (KL) er desuden i løbende dialog med regeringen om den helt ekstraordinære situation, hvor kommunerne får markant kortere tid sammenlignet med en asylproces, og hvor der som nævnt er stor usikkerhed om, hvor mange fordrevne ukrainere der bliver tale om. Der vil være en lang række opgaver forbundet med tage hånd om fordrevne fra Ukraine, som har betydning for den øvrige opgavevaretagelse. KL har den 11. marts 2022 indgået en aftale med regeringen, som bl.a. lægger op til, at kommunerne skal have fleksibilitet til at disponere over de ressourcer, som de har til rådighed med henblik på at sikre den bedst mulige opgavevaretagelse inden for de givne rammer.

  Aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere (kl.dk)

  Frivillige organisationer, bl.a. Røde Kors, har meldt sig til at hjælpe de ukrainske flygtninge.

  Læs også

  Kontakt

  Borgmestersekretariatet

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgmestersekretariatet