Skip navigationen

Referat af tillæg til dagsorden.

Onsdag den 13. august 2014 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Dagsorden for Dialogmøde med Museum Amager
  Sagsid.: 14/967

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at BFKU træffer beslutning om, hvilke emner der skal drøftes på dialogmødet med Museum Amager den 3. september

  2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der afholdes dialogmøde med Museum Amager på Museet i Hovedgaden den 3. september 2014, kl. 19.30-20.30. Som forberedelse til dialogmødet skal Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget beslutte, hvilke emner der skal drøftes med Museum Amager.

  Forvaltningen anbefaler, at følgende emner indgår i dialogmødet:

  1. Mission og vision for Museum Amager

  2. Status for Museum Amager

  3. Virksomhedsplan for Museum Amager 2014-2015

  4. Museum Amagers drift og økonomi 2014-2015

  5. Drøftelse af ønsker og forventninger til Museums Amager 2014-

  2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 13. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Godkendt

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.: