Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 2. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Det forpligtende samarbejde bestilling 2019 delaftaler på BFKUs område
  Sagsid.: 17/666

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for rådgivnings- og myndighedsopgaven på specialundervisningsområdet jf. delaftale 2, specialdagtilbud på børneområdet i delaftale 4 samt børnehandicap jf. delaftale 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet - delaftale 2

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialdagtilbudsområdet – delaftale 4

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på børnehandicapområdet – delaftale 5

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Ad.1.+2.+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2 – Specialundervisning

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på specialundervisningsområdet. Bestillingen blev i budget 2017 justeret i forhold til den oprindelige bestilling. Administrationen foreslår, at der ikke ændres yderligere i den nuværende bestilling. Administrationen foreslår at budgettet hertil ikke ændres, da eventuelle lønjusteringer vil medføre mindre udsving der ikke er af afgørende karakter.

  Delaftale 4 – Specialdagtilbud

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på specialdagtilbudsområdet. Aktuelt er der ingen selvstændig aktivitet på specialdagtilbudsområdet. Administrationen foreslår, at der ikke ændres yderligere i den nuværende bestilling. Administrationen foreslår at budgettet hertil ikke ændres.

  Delaftale 5 – Børnehandicap

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på børnehandicapområdet. Der har ikke været betydelige ændringer i leverancen og forudsættes ikke kommende ændringer. Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling. Administrationen foreslår at budgettet hertil ikke ændres, da eventuelle lønjusteringer vil medføre mindre udsving der ikke er af afgørende karakter.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

  Lov om social service (serviceloven).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen ændringer af afgørende karakter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Bilag