Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Onsdag den 6. november 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)
 • 1
  Godkendelse af nye åbningstider på Dragør bibliotek
  Sagsid.: 19/4487

  RESUMÉ:

  Med denne sag fremlægges forslag til nye åbningstider, som følge af besparelse på biblioteket med budget for 2019. Udvalget skal godkende ændrede åbningstider på biblioteket, jf. delegationsplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til nye åbningstider på biblioteket godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med vedtagelsen af budgettet for 2019, blev der blandt andet vedtaget en rammebesparelse på biblioteket på kr. 400.000.

  Denne rammebesparelse er udmøntet ved at reducere i for eksempel indkøb af IT-udstyr og indkøb af bøger. Besparelsen er desuden udmøntet ved at reducere i medarbejdere.

  Medarbejderne er fratrådt i juni måned 2019, og det er nu – efter ferieafvikling mv. -  passende at tilpasse bibliotekets åbningstider til den nye ressourcesituation.

  Vedlagt er forslag til ny åbningstid. Med den nye åbningstid vil der på de to afdelinger af biblioteket samlet set være åbent i 3 timer mere om ugen, fordelt på 17 timer længere ubetjent åbningstid og 14 timer færre betjent åbningstid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget til ny åbningstid er en konsekvens af en besparelse og en personalereduktion, som følge af vedtagelsen af budget 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget har været drøftet i bibliotekets Med-udvalg.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2019.

  Bilag