Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 11. august 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Dragør Bibliotek
  Sagsid.: 21/2563

  RESUMÉ:

  Dragør Bibliotek er inviteret til dialogmøde med Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Dragør Biblioteks oplæg.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket at invitere alle kulturledere til dialog med udvalget. På dette møde deltager Dragør Biblioteks leder Henriette Kylmann.

  Udgangspunktet for dialogen vil være status på biblioteksstrategien, herunder aktiviteter der er sat i værk og hvordan strategien anvendes, som en ramme for aktiviteterne i og omkring Dragør Bibliotekerne. Ligeledes vil dialogen omhandle samspillet mellem Dragørs biblioteksstrategi, KL’s bibliotekspolitiske oplæg og FNs verdensmål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne,- Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021

 • 2
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen september 2021
  Sagsid.: 21/562

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til 1 ansøgning til Kultur- og Eventpuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningen om midler til ”Jul i Dragør” med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerende og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet til glæde for borgerne i Dragør Kommune.

  Kultur- og Eventpuljen kan ansøges 3 gange årligt, 1. februar, 1. maj og 1. august. Administrationen har modtaget 1 ansøgning, som udvalget skal tage stilling til.

  Puljen består i 2021 af 165.985 kr. Ved første runde uddelte udvalget samlet 52.500 kr. og ved anden runde uddelte udvalget samlet 21.000 kr. Restpuljen til uddeling er dermed 87.485 kr.

  LOVE/REGLER:

  Kultur- og Eventpuljens principper.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Restpulje på 87.485 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Bilag