Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Tirsdag den 04. februar 2014 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/132

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 3. januar 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  Konservative stiller forslag om, at administrationen i samarbejde med Dragør erhverv, gadelauget og butikscentrene, samt turistforeningen udarbejder oplæg til, hvordan Dragør kommune i et samspil med forskellige interessenter kan udvikle og etablere et julemarked i 2014. Endelig forslag til et samarbejde og gensidige forpligtigelser fremlægges til politisk beslutning i april måned 2014.

  Motivation

  DR har optaget julekalenderen 2014 i Dragør. Det må forventes, at Dragør som by og kommune vil få en del medieomtale og positivt PR på baggrund af dette. Vi er som kommune aktuelt ikke klar til at anvende dette positivt. En af flere modeller er selvfølgelig at holde et julemarked i Dragør i 2014 der kan tiltrække de mange der følger med i julekalenderen. Det vil give vækst til byen og positiv omtale.

  For at kunne udvikle et sådan julemarked er det væsentligt at det sker i samarbejdet mellem privat og offentlig aktør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Godkendt, at sagen fremlægges på møde den 4. marts 2014, herunder evaluering, ressourcer og økonomi.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2014

  Ingen.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.