Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 06. maj 2014 kl. 17:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  I december 2014 vises DR’s julekalender Tidsrejsen, der er optaget i Dragør. Dragør har hermed fået en enestående mulighed, med en potentiel stor publikumstilstrømning i juleperioden. Det er vigtigt at besøgende i juleperioden får gode oplevelser, således at man både i år 2014, men også fremadrettet vil kunne drage nytte af at være julekalender-location. Jf. afsnit 5 nedenfor er der udgifter forbundet med afvikling af julemarkedet. Der skal derfor ske en drøftelse og træffes en beslutning om et budget på op til 308.000 kr. Forvaltningen anbefaler følgende:

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Det anbefales:

  1.

  at

  der etableres et julemarked på Badstuevælen i 4 weekender (29.-30. nov., 6.-7. dec., 13.-14. dec. Og 20.-21. dec. 2014).

  2.

  at

  man følger åbningstiderne fra julemarkedet 2013, kl. 11-16 hver julemarkedsdag.

  3.

  at

  En længere opsætningsperiode, for at bodlejerne har bedre muligheder for at få pyntet boderne op, indrette sig og gøre sig klar. Opsætning af julemarkedsboderne foreslås den 24. november og nedtagning den 22.-23. december.

  4.

  at

  forvaltningen varetager tildelingen af julemarkedsboderne, dog vil lejeafgifter selv indkræves af ejeren af boderne – boderne er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

  5.

  at

  etablere faciliteter såsom borde, bænke mv. der skal skabe en god julestemning på Badstuevælen.

  6.

  at

  der indkøbes pynt, lys mm. til julemarkedet, for at sikre et flot og homogent julemarked i tråd med det julemarked, der indgår i DR’s julekalender. Derudover vil dette også økonomisk kunne betale sig, da en årlig leje hurtig vil kunne tjenes ind ved anskaffelse af disse remedier.

  7.

  at

  der undersøges muligheder for opgradering af strømudtag ved Badstuevælen, da en forbedring af mulighederne for strømudtag er elementær for afviklingen af et julemarked (jf. evalueringsrapport af sidste års julemarked, hvor manglende strømudtag var et stort problem).

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  For at Jul i Dragør 2014 bliver en succes er det nødvendigt at supplere julemarkedet med et varieret udbud af specielt børnerettede aktiviteter. Der forventes stor opbakning fra forskellige aktører til, at lave aktiviteter som guidede ture, værksteder, udstillinger, teater, børneopgaver, byvandring med "Levende Låger" mm..

  Derudover foreslås det at der afholdes koncerter, workshops mm. som gjort i 2013 på julemarkedspladsen, men at man i år rykker dette til Nordre Væl. Her vil juletræssalg, koncerter og andre aktiviteter kunne skabe en god stemning, og vil samtidig kunne fungere som et godt og flot indgangselement til den gamle bydel.

  Forvaltningen har derudover også indledt et samarbejde med DR om yderligere aktiviteter

  Det anbefales:

  1.

  at

  forvaltningen koordinerer etableringen af et alsidigt aktivitets- program i samråd med aktivitetsudvalget og lokale aktører.

  2.

  at

  der etableres en ensartet og genkendelig skiltning i byen som en service til de besøgende. Forvaltningen arbejder på at lave et logo der skal bruges til Jul i Dragør.

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Der forventes en del redaktionel omtale af, at Dragør er location for julekalenderen 2014, men at omtalen af Jul i Dragør 2014 primært må ske via annoncering.

  Det anbefales:

  1.

  at

  man markedsfører i julerelaterede medier, fx Søndagsavisens juletema og internetbaserede tjenester som aok.dk (alt om København), udover lokale medier som Dragør Nyt og Amager Bladet.

  Markedsføringsstrategien skal have fokus på annonceringssteder, der henvender sig til børnefamilier, fx bornibyen.dk, der udsender nyheds-breve til ca. 31.000 forældre i Storkøbenhavn. Derudover anbefales det også at bruge digitale platforme som facebook, kommunens hjemmeside, instagram, markedskalender.dk osv.

  2.

  at

  der laves en samlet aktivitetskalender, i tråd med kalenderen for 2013, således at man som besøgende kan få et indblik i, at der vil være juleaktiviteter i Dragør Kommune gennem hele december understøttet af andet fysisk materiale som flyers, plakater mm.

  3.

  at

  der etableres et samarbejde med DR om deres markedsføring, fx i forbindelse med DR’s officielle pressemøde om julekalenderen der forventes afholdt på Restaurant Beghuset.

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Med en forventning om et stort antal besøgende i Dragør Kommune i juleperioden skal der indtænkes en række logistiske tiltag.

  Det forventes at den første julemarkedsweekend ikke vil være lige så besøgt som de efterfølgende tre, da DR’s julekalender endnu ikke er begyndt. Forvaltningen anbefaler derfor, at den logistiske indsats nedprioriteres i første julemarkedsweekend.

  Der forventes stadig pæne besøgstal til første julemarkedsweekend, hvor bl.a. juletræet på Neels torv tændes.

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  Parkering på fast belægning på grund af årstiden, med en etablering af fem parkeringsarealer, hvilket samlet vil give ca. 1150 parkeringspladser der følger det forventede behov for parkeringspladser, jf. bilag 1 og bilag 2.

  2.

  at

  der etableres et anvisningssystem for parkering, så trafikpropper undgås. Forvaltningen arbejder på, at finde mulige samarbejdspartnere hertil.

  3.

  at

  der planlægges intern busservice, så besøgende kan blive transporteret rundt mellem forskellige lokaliteter, parkeringspladser mm., jf. bilag 1 og bilag 2.

  4.

  at

  der opkræves en busafgift på 20,- DKK pr. person eller 50,- DKK pr. familie (to voksne, to børn), der delvis vil finansiere udgifterne til en sådan intern busservice.

  5.

  at

  der foretages afstribning, skiltning til parkeringspladser mm., hvilket foreslås opsat i dagene op til den første julemarkeds-weekend og tages ned igen 22.-23. december.

  6.

  at

  den offentlige tilgængelighed til Dragør øges ved at indsætte ekstra busser på linje 350S med start fra Christians Havns Torv til Dragør Stationsplads. Det anbefales at der indsættes en ekstra bus i timen, hvilket vil sikre 5 afgange i timen hver julemarkedslørdag og 4 afgange i timen hver julemarkedssøndag, dog kun gældende de sidste tre julemarkedsweekender.

  7.

  at

  der etableres to toiletvogne med opsætning den 27. november og nedtagning den 22.-23. december. Det anbefales at toilet-vognene etableres med tilslutning til kloak da dette vil sikre bedre mod overfyldte og tilstoppede toiletvogne, der ellers vil kunne have gener for både besøgende og boende i nærheden af toiletvognene.

  8.

  Placeringen af toiletvognene foreslår forvaltningen som vist i bilag 3, da man ved en anden placering af toiletvognene, fx ved Nordre Væl, er ude i et dyrere alternativ. Her vil der forventes flere udgifter, da der vil være brug for septiktanke, ekstra rengøring og man eventuelt også få ringere toiletfaciliteter med eventuelle lugtgener til følge. Derudover vil placeringen af en toiletvogn her optage plads, hvor der kan foregå andre juleaktiviteter. Det vil ydermere kunne forringe den hyggelige julestemning at have juletræssalg, koncerter og andre aktiviteter klods op af en toiletvogn.

  Ad 5 – Økonomi

  Det anbefales:

  1.

  at

  det fremlagte budget drøftes og at der bevilliges op til 308.600,- DKK til gennemførelsen af Jul i Dragør 2014, jf. bilag 4.

  2.

  at

  den værdiskabende effekt for Dragør Kommune, dets borgere og erhvervsliv tages til efterretning. En værdi, der også frem-adrettet vil kunne genere stor økonomisk værdi samt et image for Dragør, jf. bilag 5.

  Ad 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  I tråd med afviklingen af julemarkedet 2013 er der blevet etableret en koordineringsgruppe for gennemførelsen af Jul i Dragør 2014, bestående af repræsentanter for kommunens kulturinstitutioner, erhvervslivet, private aktører og forvaltningen, som fungerer som sekretariat for gruppen.

  Herudover er der nedsat en aktivitetsgruppe, der primært fokuserer på de aktiviteter der vil foregå sideløbende med julemarkedet. Aktivitetsgruppen er i lighed med koordineringsgruppen sammensat af repræsentanter for kommunens kulturinstitutioner, erhvervslivet, private aktører og forvaltningen, jf. bilag 6.

  Det anbefales, at den fremlagte tidsplan godkendes, jf. bilag 6.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den fremlagte rapport om Jul i Dragør 2014 (jf. bilag 1, 2, 3) indeholder en beskrivelse af, hvad der kan forventes til jul og, hvilke elementer det forventede store antal besøgende vil kræve, for at sikre et vellykket arrangement. Denne inkluderer bl.a. en forklaring af julemarked- og juleaktivitetsforløbet, samt hvilke logistiske forhold, der skal tages hensyn til ved et sådan set-up. Rapporten indeholder også en beskrivelse af markedsføringsstrategien, der er af stor betydning, således at kendskabet til Jul i Dragør 2014 når flest mulige potentielle besøgende.

  Derudover er der også fremlagt et budget for realiseringen af Jul i Dragør 2014, jf. bilag 4.

  At værdisætte effekten af Jul i Dragør 2014 er umulig, men det fremgår at et sådan projekt vil skabe økonomiske muligheder for kommunen.

  Dragør vil, med et gennemført projekt af Jul i Dragør 2014, kunne drage nytte af den eksponering der vil følge af DR’s julekalender. Der er her mulighed for at skabe et arrangement, der vil være trækplaster for besøgende mange år frem, og eventuelt også i andre perioder end juleperioder. Det vil have en stor værdiskabende effekt for kulturinstitutioner, erhvervslivet og Dragør kommune generelt – både af økonomisk karakter, men også i at skabe et godt image for Dragør Kommune.

  Slutteligt er en liste over deltagerne i de to projektgrupper, samt en tidsplan for projektet Jul i Dragør 2014 fremlagt, jf. 6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Jul i Dragør 2014 har et budget på 308.600,- DKK. Der er ikke budgetteret med beløbet i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelse den 22. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Ad. 1

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB, dog med bemærkning om at stadeholder selv bør bestemme en evt. længere åbningstid.

  Ad. 2+3+4+5+6+7

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad 5 – Økonomi

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

  C foreslår at forvaltningen undersøger muligheden for delvis finansiering gennem stadeleje

  For stemte:

  2 C og Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1+2

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB

  Ad. 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  Udvalget ønsker en løbende opfølgning af projektet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales videre over for ØU og KB med BEPU’s indstilling:

  Ad 1 – Julemarked, jf. bilag 1

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU og KB, dog med bemærkning om at stadeholder selv bør bestemme en evt. længere åbningstid.

  Ad. 2+3+4+5+6+7

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 2 – Juleaktiviteter, jf. bilag 1

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 3 – Markedsføring, jf. bilag 1

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 4 – Logistiske forhold

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad 5 – Økonomi

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

  C foreslår at forvaltningen undersøger muligheden for delvis finansiering gennem stadeleje

  For stemte:

  2 C og Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU og KB

  Ad. 6 – Organisering af Jul i Dragør 2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  Udvalget ønsker en løbende opfølgning af projektet.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  På næste møde i BEPU den 27. maj 2014 fremlægger forvaltningen en redegørelse vedrørende anvendelse af ”Bestemmelser for brug af vej- og parkareal”, stadeleje, herunder forventede indtægter og en vurdering af lovligheden af, at kommunen kun ønsker at udleje til forretninger/virksomheder i kommunen.

  ØU får tilbagemelding på planlægningen inden sommerferien.

  Bilag

 • 2
  Maritimt hus på Dragør havn
  Sagsid.: 14/638

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  det maritime hus placeres midlertidigt på lystbådehavnens båd-oplægsareal ved Prins Knuds Dæmning, direkte ud til Dragør Forts voldgrav, og at placeringen godkendes i forhold til Byplanvedtægt 10 og Kommuneplan 2009,

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling og at rådighedsbeløbet på kr. 400.000 frigives,

  3.

  at

  forslag til lejekontrakt vedrørende benyttelse af del af Dragør Forts voldgrav samt mindre landareal, godkendes, og at lejeudgiften afholdes inden for driftsbudgettet for skoler,

  4.

  at

  der udarbejdes forslag til anlægsprojekt (A-skema til Budget 2015) vedrørende oprensning af tangaflejring syd for sandtangen og gennemgravning af sandtangen, i overensstemmelse med kommuneplanens havneplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BEPU den 1. april 2014 behandledes sagen om ”Udvikling af Dragør havn, projektforslag – 2. behandling”.

  Vedrørende Ungdomsskolens forslag om etablering af et ”maritimt hus” på sandtangen mellem lystbådehavnen og den tidligere færgehavn blev det vedtaget, ”at sagen om det maritime hus afventer nærmere oplysninger om tid og pris for klargøring af bundforhold syd for sandtangen, og at en evt. midlertidig løsning undersøges mhp. etablering i indeværende år.”

  Ved sagens 1. behandling den 4. marts 2014 blev godkendt en placering på sandtangens østlige del, med adgang til vandet mod syd. Efterfølgende viste det sig, at bundforholdene syd for sandtangen ikke umiddelbart kan forenes med børneaktiviteter på grund af en omfattende aflejring af tang og dynd med ”sprød skorpe”.

  Havneadministrationen har efterfølgende undersøgt mulighederne for at fjerne tangaflejringen. En foreløbig vurdering af omkostningerne ved at fjerne det aflejrede tang ligger i størrelsesordenen 1 – 1½ mio. kr., ud fra en antagelse om, at der skal fjernes ca. 45.000 m3 tang og dynd. Forskellige tekniske løsninger er under udredning.

  Alternativ placering:

  Dette arbejdes omfang og pris har medført, at projektgruppen har undersøgt en alternativ, midlertidig placering på bådoplægsarealet ved Prins Knuds Dæmning ud til voldgraven for Dragør Fort.

  Placering af grejcontainere og disponering af vandarealet og kajkanterne fremgår af indtegning på luftfotos (Bilag).

  Vandforholdene er ikke så optimale som de kan blive ved sandtangen, men på den anden side så er placeringen tæt ved ”mormorstranden” og badebroen på ydersiden af fortet hensigtsmæssig.

  Det forudsættes, at der etableres en pontonbro i voldgraven med trappeadgang.

  Med hensyn til toiletforhold så kan havnens toiletter i området benyttes.

  En placering ved fortets voldgrav forudsætter dog, at der indgås lejeaftale med ejeren af Dragør Fort med hensyn til benyttelse af vandarealet og kajkant til diverse aktiviteter.

  Projektgruppen har haft en god dialog med ejeren af Dragør Fort, der i henhold til gældende aftaler har adkomsten til voldgraven og ejer kajkanterne. Vandarealet benyttes i dag bl.a. til bådpladser.

  Kontakterne til fortets ejer har resulteret i et forslag til ”Kontrakt om benyttelse af areal ved Dragør Fort – dele af voldgraven samt mindre landareal ved fortet” (Bilag).

  Dragørfortets ejer har givet positivt tilsagn vedrørende tiltrædelse af kontrakten.

  Plangrundlag:

  Lystbådehavnens arealer er omfattet af Byplanvedtægt nr. 10.

  Byplanvedtægten udlægger et byggefelt omkring den nuværende bebyggelse (toiletter, masteskure mv.) ved Prins Knuds Dæmning, men indeholde ikke specifikke bestemmelser om havnerelaterede indretninger som den aktuelle. En tilhørende deklaration indeholder bl.a. bestemmelser og materialevalg, herunder træ, stål/metal som overflade.

  I rammebestemmelserne til Kommuneplan 2009 udlægges et enkeltområde 1.09.06, der omfatter hele arealet langs Prins Knuds Dæmning fra den nuværende havnebebyggelse til voldgraven, og dermed omfatter den foreslåede midlertidige placering af det maritime hus. Dette område udlægges til ”byggefelt for havneadministration og servicefaciliteter (kontor, toiletter, masteskure, bukkeplads, grejskure, miljøstation mv.) med mulighed for supplerende bebyggelse”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 400.000 kr. og i budget 2015 yderligere 100.000 kr. til etablering af et maritimt hus på havnen.

  Økonomisk overslag:

  Rydning af grund

  20.000,- kr.

  Etablering af belægning

  60.000,- kr.

  Etablering af container

  100.000,- kr.

  Etablering af el og vand til container

  50.000,- kr.

  Etablering af flydebroer

  80.000,- kr.

  Etablering af rampe/trappe

  80.000,- kr.

  Skiltning m.m.

  10.000,- kr.

  I alt

  400.000,- kr.

  Den årlige lejeudgift for benyttelse af vandarealet og kajkant er i henhold til kontaktforslaget kr. 75.000.

  Denne udgift afholdes inden for driftsbudgettet for skoler i relation til implementering af den nye skolereform.

  Det vurderes, at containere og flydebro mv. kan genanvendes ved eventuel flytning af det maritime hus til sandtangen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra T.

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen

  For stemte:

  3 (T, C, Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte:

  4 (A, O, V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  5 (A, O, V, C)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB, dog at formuleringens i ad 2 præciseres at der frigives en anlægsbevilling.

  Protokol fra Asger Larsen (løsgænger).

  Mindretalsudtalelse: Projektet bør gennemføres i samarbejde med de etablerede ”vandklubber” omkring og på havnen. Og ikke som et isoleret kommunalt ungdomsprojekt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ændringsforslag fra T.

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen:

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme     1 (L)

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (løsgænger):

  Der ønskes en hurtig forhandling om placering af det maritime hus i Madsens Krog, forhandlingerne skal ske gennem klubberne med deltagelse af ungdomsskolen.

  For stemte

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 4 (L+T)

  Faldet

  Administrationens anbefaling

  Ad. 1-4

  For stemte:

  13 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen, løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra Asger Larsen (løsgænger):

  Projektet bør gennemføres i samarbejde med de etablerede ”vandklubber” omkring og på havnen. Og ikke som et isoleret kommunalt ungdomsprojekt.

  Bilag

 • 3
  Fodgængerfelt Fasanvænget
  Sagsid.: 14/420

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der etableres et fodgængerfelt med blink i skilte på tværs af Fasanvænget øst for Mågevænget

  2.

  at

  Anlægsarbejdet finansieres af mindreforbrug på anlægsarbejdet Kongevejens renovering.

  ELLER

  3.

  at

  anlægsarbejdet finansieres af den frigivne pulje Trafikdæmpende foranstaltninger 2014, hvis det viser sig at være muligt at etablere den lille trafikløsning på Stationsvej

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 1. april 2014, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for etablering af fodgængerovergang med blink i skilte (mini torontoanlæg) ved Fasanvænget / Mågevænget samt eventuelt løsning for fartdæmpning på Mågevænget.

  Forvaltningen har set nærmere på geografi og trafiktal for Fasanvænget. Trafiktallene viser, at der køres hurtigst på strækningen mellem Gærdevænget og Mågevænget. Trafiktallene herfra indikerer, at langt de fleste kører fornuftigt på Fasanvænget, idet gennemsnitshastigheden er 42,9 km/t på en vej med hastighedsgrænse 50 km/t. Omkring 85 % kører med hastighed under gældende hastighedsgrænse. Ved seneste tælling kørte 1,7 % (svarende til 16 biler pr døgn) mere end 60 km/t og 0,1 % (svarende til knap 1 bil pr døgn) mere end 70 km/t. Hovedtal for trafiktællinger på Fasanvænget i perioden 2001-2013 vedhægges som bilag 1.

  Skolevejen for mange elever går på tværs af Fasanvænget, og trods de relativt få hastighedsoverskridelser vil etablering af et fodgængerfelt af den grund give god mening. En placering på tværs af Fasanvænget øst for Mågevænget vil ligge i god forlængelse af det etablerede torontoanlæg til krydsning af Krudttårnsvej ved Mågevænget med henblik på sikker skolevej for skolebørn, som syd for Krudttårnsvej skal i skole på Store Magleby Skole, Kirkevej. På baggrund heraf har forvaltningen skitseret forslag til etablering af fodgængerfelt på tværs af Fasanvænget øst for Mågevænget (bilag 2).

  Såfremt forslaget godkendes politisk, skal det fremsendes til politiet også for deres godkendelse, før etablering kan iværksættes. Forvaltningen arbejder om muligt efter etablering inden begyndelsen af det nye skoleår i august måned.

  Med hensyn til eventuel løsning for fartdæmpning på Mågevænget ligger forvaltningen ikke inde med trafiktællinger. Forvaltningen påtænker at gennemføre trafiktællinger på Mågevænget i forbindelse med årets øvrige trafiktællinger til efteråret 2014. På baggrund af dette vil forvaltningen fremkomme med forslag/anbefalinger herom.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsarbejdet på kr. 70.000 kan foreslås finansieret af mindreforbrug på anlægsarbejdet Kongevejens renovering.

  Alternativt kan finansiering muligvis anvises fra årets pulje til Trafikdæmpende foranstaltninger. Her er der frigivet kr. 191.100 til etablering af sikker krydsning af Stationsvej ved Hollændervej. Såfremt politiet kan godkende sikker krydsning af Stationsvej i form af fodgængerfelt med blink, kan den frigivne bevilling også rumme etablering af fodgængerfelt på Fasanvænget. Såfremt politiet kun kan godkende krydsning af Stationsvej i form af hævet flade, er det ikke sikkert, at fodgængerfelt på Fasanvænget kan rummes i denne bevilling. I så fald kan arbejdet på Fasanvænget forslås udsat til etablering i 2015, fx fra puljen Trafikdæmpende foranstaltninger 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra Birger Larsen (O)

  At Torontoanlægget udsættes indtil der er afklaring af forslag til trafikdæmpende foranstaltninger i vængekvarteret.

  For stemte:

  4 (O, T og Asger Larsen, løsgænger)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (A, C, V)

  Godkendt

  Bilag

 • 4
  Ansøgning fra Dragør Tennis om ændring af brugsret til areal
  Sagsid.: 14/450

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  By-, Erhvervs- og Planudvalget dispenserer fra lokalplan 49, pkt. 3.2 således at det areal der nu ønskes stillet til rådighed kan anvendes til anlæg af tennisbane.

  2.

  at

  Økonomiudvalget, såfremt dispensation gives, imødekommer ansøgningen fra Dragør Tennis på betingelse af, at Dragør Tennis fraskriver sig retten til det areal der hidtil har stået til disposition til opførelsen af en tennishal.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har i dag en aftale, som løber til 1. juli 2028, med Dragør Kommune om retten til at benytte matr. 334hz, Dragør By, Dragør ”Dragør Idrætspark”.

  I aftalen indgår, at der er et areal som i dag er uudnyttet, men hvor Dragør Tennis har ret til at opføre en tennishal.

  Dragør Tennis ønsker ikke at opføre en hal, men har i stedet ansøgt om, at få brugsretten ændret til et andet areal, tættere på klubhuset, hvor der ønskes anlagt tennisbaner.

  Den ønskede ændring fremgår af bilag 3.

  Dragør Tennis er indstillet på, at fraskrive sig retten til det areal som klubben i dag har brugsret til.

  Plan og Teknik har vurderet det ansøgte og oplyser, at en ændring ikke vil være til hinder for den videre realisering af projekter/arealer i skolesagen.

  Det kan oplyses, at en del af den samlede matrikel 334hz, men ikke det omhandlede delareal i denne sag, har været inddraget i overvejelser om salg med henblik på evt. salg.

  Plan og Teknik oplyser også, at ændringen respekterer principperne i lokalplanen, men at der dog formelt bør gives en dispensation i medfør af planloven § 19 som forudsætning for ombytningen af arealerne.

  Dispensationen vurderes af Plan og Teknik at være nødvendig fordi lokalplan 49, pkt. 3.2 udlægger det ønskede delområde til byggeri, medens Dragør Tennis påtænkte benyttelse af arealet begrænser sig til anlæg af tennisbaner, men ikke opførelsen af en hal.

  Administrationen anbefaler, at der gives dispensation fra lokalplanen og at ansøgningen fra Dragør Tennis imødekommes, således at arealerne ombyttes.

  Såfremt ansøgningen imødekommes vil der blive udarbejdet et tillæg til den eksisterende aftale med klubben.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad. 1 + 2

  For stemte:

  5 (A, O, T, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ad 1-2

  For stemte 5 (A+L+O+T+V)

  Imod stemte 2 (C)

  Godkendt

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Ad 1+2:

  For stemte 11 (A+L+Morten Dreyer (O)+T+V)

  Imod stemte 3 (C+ Asger Larsen, løsgænger)

  Undlader: 1 (Birger Larsen, O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af den specifikke placering af værker i kunstudstillingen REflex
  Sagsid.: 12/2077

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender den foreslåede midlertidige placering af værker i Dragør Byrum i forbindelse med etableringen af kunstudstillingen REflex.

  SAGSFREMSTILLING:

  Refleksioner – Foreningen for Samtidskunst med mag.art. Annette Lindroos som kurator planlægger at gennemføre en samtidskunstudstilling i Dragør byrum sommeren 2014.

  På Teknik, Miljø og Kulturudvalgets møde den 14. januar 2014 gav udvalget en principiel tilladelse til, at kunstudstillingen ”REflex” kunne finde sted i Dragør byrum i sommeren 2014. Samtidigt blev det præciseret, at de enkelte værkers konkrete placering skulle fremlægges til politisk godkendelse.

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 4. februar godkendte udvalget den konkrete placering af kunstværket ”Kuglen”.

  Nu vedlægges en oversigt over placeringen af de øvrige tiltænkte værker til politisk godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Refleksioner – Foreningen for Samtidskunst – har i 2013 ansøgt Dragør Kommune om økonomisk støtte til kunstudstillingen ”REflex” og i alt modtaget 25.000. I 2014 har udstillingen modtaget yderligere kommunal støtte med 15.000 kr. fra Kulturpuljen og 25.000 kr. fra Markedsføringspuljen, ligesom der er truffet politisk beslutning om, at en del af de afsatte kommunejubilæumsmidler skal anvendes til realiseringen af projektet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Fordeling af midler til fejring af kommunejubilæet
  Sagsid.: 14/214

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de resterende bevilgede kommunale midler til fejringen Dragør Kommunes 40-års jubilæum fordeles på følgende måde mellem de 4 vedtagne events:

  1.

  Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune”, ultimo maj eller 22. august 2014. 20.000 kr. Og at det drøftes om arrangementet skal ske i maj eller august.

  2.

  Folkefest for Dragør Kommunes borgere på havnen fredag den 22.

  August og lørdag den 23. august 2014. 115.000 kr.

  3.

  Kunstudstillingen ”Refleks”, der vises i perioden 4. juli til 28. september 2014. 50.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  På budgettet for 2014 blev der afsat 200.000 kr. til at fejre 40 året for

  fusionen af Dragør og St. Maglebys Kommuner.

  Det blev på kommunalbestyrelsesmøde den 27. marts 2014 besluttet, at følgende 4 events skulle indgå i fejringen af Dragør Kommunes jubilæum:

  1. Afholdelse af jubilæumskoncert i anledning af Dragør Musik og

  Kunstskoles 40 års jubilæum, lørdag den 5. april.

  2. Afholdelse af et borgermøde/åben workshop om ”fremtidens aktive

  medborgerskab i Dragør Kommune” 2014.

  3. Krumtappen i fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum bliver

  den to-dages folkefest, som planlægges afviklet fredag den 22. og lørdag 23. august.

  4. Kunstudstillingen ”REflex”, som afvikles hen over sommeren 2014.

  Jubilæumskoncerten er afholdt 5. april 2014 og der er anvendt 15.000 kr. til dette formål.

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde et program for den 2-dages fejring af Dragør Kommunes Jubilæum den 22. og 23. august 2014, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse og godkendelse i juni 2014. Det er forvaltningens vurdering, at der kan tilvejebringes et varieret og kvalitetsfyldt program inden for de forslåede økonomiske rammer på 115.000 kr.

  Workshoppen om ”aktivt medborgerskab” kan afholdes 22. august og derved tilrettelægges som et element i folkefesten.

  Fordelingen af de afsatte puljemidler er nødvendig at foretage på nuværende tidspunkt, da arrangørerne af kunstudstillingen REflex har behov for at kende den samlede kommunale støtte til udstillingen, for at kunne indgå de endelige aftaler med kunstnerne om realiseringerne af de enkelte værker. Samtidigt har størrelsen af den kommunale medfinansiering en vigtig signalværdi om den kommunale opbakning til projektet, der skal understøtte de fondsansøgninger, som arrangørerne har afsendt og som forhåbentligt vil resultere i en betydelig ekstern projektstøtte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 200.000 kr. på budget 2014 til fejringen af byjubilæet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for BFKU, ØU og KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-05-2014

  Anbefales for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Forslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C):

  Jeg fremsætter hermed forslag om at delvist finansiere julemarkedet med 50.000 kr. fra jubilæumsmidlerne. Motivationen er at føre en ansvarlig økonomisk politik hvor jeg ønsker at nedbringe den tillægsbevilling der er afsat til julemarkedet således at kommunens økonomi ikke belastes unødvendigt.

  For stemte 2 (L+Birgitte Brix Bendtsen(C))

  Imod stemte 5 (A+O+T+V+Kenneth Gøtterup(C))

  Faldet

  Anbefaling fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2014:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 7
  Allokering af ressourcer til erhvervs- og turismeområderne i 2015
  Sagsid.: 14/686

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget diskuterer allokeringen af ressourcer til Turisme- og Erhvervsområderne på budget 2015 og i overslagsårene vurderet i forhold til arbejdsopgaver og de politisk fastsatte mål på områderne, med henblik på at forberede et evt. indspil til budgetseminaret 20. juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved en organisationsforandring i foråret 2013 blev turisme og erhverv bragt sammen med kultur- og fritidsområderne i en ny afdeling under afdelingschefen for kultur, fritid, erhverv og turisme.

  Denne forandring skete på baggrund af et politisk ønske om at styrke erhvervs- og turismeområderne. Et ønske som genfindes i konstitueringsaftalen mellem A, C, O, V fra december 2013, hvor styrkelsen af turisme- og erhvervsområdet i Dragør Kommune skal ske gennem en ”ansættelsen af en turisme- og erhvervschef”.

  Turisme- og Erhvervsområdernes økonomi

  Ved oprettelsen af den nye afdeling for kultur, fritid, erhverv og turisme blev der ikke tilført specifikke midler til turisme- og erhvervsområdet, og heller ikke på budget 2015 blev der øremærket drift og/eller lønmidler til områderne.

  Der er ikke oprettet driftskonti under erhvervs- og turismeområderne.

  Ud over afdelingschefens egen arbejdskraft anvendes skiftende personer i jobtræning til arbejdet med turisme- og erhvervsområdet

  Opgaveporteføljen inden turisme- og erhvervsområderne

  Nedenfor er en række af de centrale arbejdsopgaver inden for turisme og erhverv opregnet, som skal medvirke til at styrke disse områder i Dragør Kommune. Disse arbejdsopgaver er for en dels vedkommende allerede i proces:

  Turisme

  Vedtagelse af en turismehandleplan.  Ved to politikværksteder september 2013 og februar 2014 er der på baggrund af Dragør Kommunes turismepolitik udarbejdet et udkast til turismehandleplan, der sammen med den gældende turismepolitik underkastes en ekstern evaluering maj 2014, med henblik på en politisk vedtagelse af turismehandleplanen i sommeren 2014 til turismehandle-plan.

  Gennemføre turismeanalyse blandt turister i Dragør Kommune i sommeren 2014 med henblik på at opnå større viden om turismesegmentets sammensætning og formål med besøget i Dragør.

  Varetagelsen af den løbende kontakt med de eksisterende turismerelaterede institutioner, virksomheder og foreninger og i samarbejde med Dragør Turistråd, koordinere turismeindsatsen i Dragør Kommune, herunder påtage sig sekretariatsfunktionen i forhold til det nedsatte turismekoordinations-udvalg.

  Sikre at en fælles aktivitetskalender for Dragør Kommune under Dragør Turistråds nye Visit Denmark-hjemmeside bliver anvendt til alle arrangementer i kommunen.

  Koordinere tværgående projekter – som fx afholdelse af julemarked – i samarbejde med relevante institutioner, foreninger, erhvervsvirksomheder og øvrige relevante interessenter.

  Indgå i tværkommunale, regionale, nationale og internationale turismesamarbejder

  Erhverv

  Udarbejdelse af Dragør Kommunes Erhvervspolitik. På baggrund af en politisk behandling af notat, som forvaltningen udarbejdede i januar 2014, der indeholder baselinen for Dragør Erhvervs samt resultaterne af den erhvervsundersøgelse som forvaltningen gennemførte blandt kommunens virksomheder i nov.-dec. 2013, udarbejder forvaltningen i samarbejde med Dragør Erhverv et udkast til en erhvervspolitik, der danner udgangspunktet for  afholdelse af et politikværksted i forsommeren 2014. På baggrund af input fra dette møde udarbejder forvaltningen et udkast til en erhvervspolitik, der skal politisk behandles og endelig godkendes i efteråret 2014.

  Etablere én indgang på Dragør Kommunes hjemmeside til alle er-hvervsrelatede områder, så det bliver nemt og overskuelig for er-hvervslivet at få kontakt til de relevante personer og kommunale myndighedspersoner. Dette arbejde forventes gennemført inden sommerferien 2014.

  Opdaterer Dragør Kommunes erhvervsportal løbende.

  Arrangere kommunale virksomhedsdage i samarbejde med Dragør Erhverv.

  Varetage den løbende kontakt med Dragør Erhverv, virksomheder og lokale erhvervsforeninger.

  Indgå i erhvervssamarbejder uden for kommune, med fx Væksthuset i Region Hovedstaden, DI København

  Udarbejde informationsmaterialer til virksomheder, der flytter til Dragør Kommune

  Gennemføre løbende opdateringer af udviklingen i erhvervsstrukturen i Dragør Kommune

  Tilførsel af økonomiske ressourcer til erhvervs- og turismeområderne:

  Evt. indspil til budget seminaret den 20. juni 2014.

  For at de ovenfor beskrevne arbejdsopgaver kan løftes på professionel vis, så de politiske mål på områderne kan opfyldes, er det forvaltningens vurdering, at der må allokeres økonomiske ressourcer til turisme- og erhvervsindsatsen i 2015 og følgende år.

  For at få det optimale ud af ressourcetilførselen til de to områder er det forvaltningens indstilling, at midlerne benyttes til at ansætte en udviklingskonsulent (37/37), der skal varetage drifts-, koordinations- og innovationsopgaver inden for erhvervs- og turismeområderne. Anslået udgift ca. 400.000 kr.

  Herudover skal der etableres driftskonti til turisme og erhvervsområderne, i lighed med hvad der er gældende for alle andre fagområder i den kommunale forvaltning (100.000 kr. i alt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der udarbejdes D-skemaer til Budget 2015

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Udvalget anbefaler over for ØU/KB, at forvaltningen fremlægger et D-skema til budgetseminaret.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 8
  Ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af ejendom - Harevænget 8, Dragør
  Sagsid.: 14/577

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der gives den nuværende ejer af ejendommen tilladelse til en ændret anvendelse af ejendommen Harevænget 8 i form af udlejning af enkeltværelser til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til, fremtidigt at afgøre lignende sager om ændret anvendelse, hvor der ikke er hjemmel til at give afslag på det ansøgte i henhold til boligreguleringsloven og hvor tilladelsen bortfalder ved ejerskifte.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejendommen Harevænget 8 skiftede ejer pr. 1. april 2014, og Dragør Kommune har indgået lejeaftale med ny ejer.

  Lejeaftalen er indgået for at Dragør Kommune kan opfylde sin lovbestemte pligt til at boligplacere de flygtninge kommunen modtager fra bl.a. Center Kongelunden.

  I ejendomme som denne – og i lighed med ejendommene Harevænget 97 og Aghtsvej 10, som Dragør Kommune også lejer – sker boligplaceringen midlertidigt på enkeltværelser, fordi Dragør Kommune kun sjældent modtager familier.

  Ejendommen Harevænget 8 er en ejendom som hidtil har været anvendt til én samlet helårsbeboelse.

  I og med at kommunen som lejer, foretager ”fremleje” af enkeltværelser for at opfylde sin pligt til midlertidig boligplacering, vurderer administrationen, at det er mest korrekt, at ejer søger om tilladelse til, at der udlejes/fremlejes enkeltværelser.

  I boligreguleringsloven § 47, stk. 2 anføres det, at en bolig, der hidtil har været udlejet som beboelseslejlighed, må ikke udlejes som enkeltværelser uden kommunalbestyrelsens samtykke.

  I boligreguleringsloven § 50 er det anført, at en bolig som hidtil har været anvendt til helårsbeboelse, ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke må tages i brug til anden midlertidig benyttelse, herunder for eksempel udlejning af enkeltværelser.

  I boligreguleringsloven § 51, stk. 2 er det udtrykkeligt anført, at kommunalbestyrelsen kun kan give afslag på en ansøgning som i denne sag, hvis boligen enten ikke er ledig eller hensynet til øvrige boligsøgende i kommunen taler imod (at der er boligmangel i kommunen på denne type ejendomme).

  Boligen er ledig i boligreguleringslovens forstand i og med ejer ikke skal bebo ejendommen og fordi lejeaftalen er indgået med kommunen.

  Administrationen er ikke bekendt med, at der skulle være mangel på denne type boliger i kommunen og vurderer derfor, at kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at afslå ansøgningen som derfor bør imødekommes.

  Ansøgningen og tilladelsen gælder nuværende ejers anvendelse, og det betyder at ejendommen i forbindelse med et eventuelt fremtidigt ejerskifte fortsat vil have status af helårsbeboelse og ikke vil kunne sælges som en udlejningsejendom med enkeltværelser.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere foretaget delegation til administrationen af sager under boligreguleringsloven om ejendommes status, hvor der ikke var hjemmel til at give afslag, eller hvor de planretlige forhold ikke talte imod en statusændring.

  Administrationen anbefaler, at der også sker delegation til administrationen i denne sagstype om tilladelse til en ændret anvendelse af ejendommen. Delegationen anbefales at vedrøre de sager hvor der ikke efter loven er hjemmel til at give afslag og hvor tilladelsen gælder indtil ejendommen ejerskiftes. Øvrige sager forelægges til politisk afgørelse.

  Begrundelsen for denne anbefaling er, at kommunalbestyrelsen med en delegation af disse sager, ikke får forelagt sager til behandling, hvor der ikke er et reelt valg at træffe.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven kapitel VII som regulerer boligers anvendelse.

  Der er redegjort for de regler som er centrale for denne sag i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En tilladelse til ændret anvendelse af ejendommen har ikke i sig selv direkte økonomisk konsekvens for Dragør Kommune.

  Som lejer har Dragør Kommune en månedlig lejeudgift på kr. 22.000 som delvist forventes dækket af det beløb kommunen maksimalt kan opkræve hos hver enkelt midlertidigt boligplacerede i henhold reglerne herom – kr. 2091,00 pr. person pr. måned. Dragør Kommune vil kunne boligplacere op til 5 personer i ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  Boligreguleringsloven indeholder ingen bestemmelser om, at der skal ske høring af andre end ansøger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A, C, Birger Larsen (O), T, V)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  1 Morten Dreyer (O)

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  Bortfalder, idet BEPU anbefaler en tema drøftelse i KB om Dragør Kommunes forvaltning af flygtninge.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Ad 1

  For stemte              5 (A+C+L+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Undlod at stemme     1 (O)

  Godkendt

 • 9
  Fornyet henvendelse om leje af et areal på Dragør Havn ved Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 14/203

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der tages stilling til, om arealet ud for Dragør Sejlklub kan lejes ud til forpagteren af sejlklubbens restauration til salg af is/drikkevarer m.v. i sommerperioden.

  2.

  at

  administrationen – såfremt arealet besluttes udlejet – bemyndiges til at gennemføre og indgå kontrakt om udlejning på følgende vilkår:

  A.

  Markedslejen fastlægges af en sagkyndig valuar, og lejer skal acceptere at betale udgiften til valuarvurderingen, idet udlejning ellers ikke finder sted.

  B.

  Lejen betales årligt forud.

  C.

  Opstilling af stole/borde m.v. og lejers øvrige brug af arealet må ikke være til gene for omgivelserne, havnens øvrige brugere og havnens almindelige drift. Lejer skal efterkomme havneadministrationens anvisninger; herunder evt. krav om rydning af arealet ved øvrige arrangementer på havnen.

  D.

  Der må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige tilladelse foretages opstilling af faste installationer/konstruktioner på arealet.

  E.

  Lejemålet indgås tidsubegrænset, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs – og Planudvalget besluttede den 6. maj 2014 at denne sag skulle udsættes, afventende en analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  Analysen er udarbejdet og fremlægges i denne sag som bilag 4 med underbilag.

  Fra sagens tidligere behandling den 6. maj 2014:

  Økonomiudvalget traf den 18. marts 2014 afgørelse om, ikke at ville udleje det trekantede areal ud for Dragør Sejlklub til brug for udeservering i forbindelse med sejlklubbens bortforpagtning af klubbens restaurant.

  Beslutningsreferat med bilag fra sagens tidligere behandling vedlægges denne sag til orientering.

  Efter at ansøger modtog afslaget, har Dragør Sejlklub rettet henvendelse til Dragør Havn, der ønskede at sætte borde-bænkesæt og en grill op på arealet til serviceringen af gæstesejlere på Nordre Mole.

  Dragør Sejklub var bekymret for om os/røg fra grillen kunne genere gæster på sejlklubbens terrasse, og sejlklubben har derfor foreslået Dragør Havn følgende konstruktion:

  ”Dragør Havn har et stærkt ønske om, at kunne tilbyde vores gæstesejlere og øvrige gæster toiletfaciliteter i dette område. Dragør Sejlklub vil gerne stille toiletforhold i Tolderhuset til rådighed, således at gæstesejlere med nøglekort kan benytte disse. Det er bl.a. på den baggrund at Havnen fravælger grillpladsen ud fra den pragmatiske betragtning, at havnens gæster ved denne beslutning får adgang til toiletforhold på Nordre mole.

  Man blev ligeledes enige om, at etablere nogle spisepladser med bænke på arealet foran Tolderhuset mod nord, da dette areal ikke rigtigt bliver brugt til noget. På den måde kan de fem klubber, der ligger i det nordlige område anvende disse i fællesskab, og havnens gæster har dermed også et sted at spise deres medbragte mad på et fantastisk attraktivt område.”

  Havneadministrationen er positiv over for dette forslag, og opretholder på den baggrund ikke længere arealet som dér hvor der skal opstilles borde-bænkesæt og en grill.

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn afholder møde den 2. maj 2014, og udtalelsen vil foreligge på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde.

  Efter sejlklubbens drøftelse med havnen, har sejlklubben fremsendt fornyet ansøgning om leje af arealet, og derfor fremsendes denne sag på ny.

  Ved sagens tidligere behandling blev den alene fremsendt til Økonomiudvalget, da der alene var tale om ét bestemt areal, men sagen fremsendes nu også til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget da sejlklubbens forslag indebærer en mulig disponering mellem flere arealer.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalfuldmagtsreglerne ifølge hvilke en kommune bl.a. ikke må agere konkurrenceforvridende og er forpligtet til at opkræve markedspris ved udlejning af bl.a. arealer.

  Markedsprisen defineres som enten fastsat gennem en sagkyndig valuarvurdering eller som højeste opnåelige pris i markedet, baseret på et offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt arealet udlejes vil der blive tale om en lejeindtægt, som dog ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, da den afhænger af valuarvurderingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27. maj 2014

  Økonomiudvalget den 11. juni 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A).

  Ny sag med analyse af disponeringen af udeservering på udearealer på Dragør Havn.

  For stemte:

  6 (A, C, O, T, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 Asger Larsen (løsgænger)

  Godkendt.

  Sagen udsættes da den afventer resultatet af analyse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 27-05-2014

  Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendsen (C)

  Sagen udsættes til BEPU mødet den 17. juni 2014, og udvalget tager på tur ned og ser havneområdet inden den 17. juni 2014.

  Forvaltningen skal undersøge hvad der er problemet for klubberne.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  Punktet udgår

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 17-06-2014

  Ændringsforslag fra A, C, T, V

  Sagen udsættes til efteråret 2014, indtil behovet for at udvide serveringsarealet er dokumenteret gennem besøgstal.

  For stemte:

  5 (A, C, T, V, Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt at sagen udsættes.

  Protokoltilføjelse fra Birger Larsen (O):

  O støtter sejlklubbens ansøgning om leje af 3 m og at hjørnet mod syd/øst afskæres jf. kajakklubbens forslag i mail af 16. juni 2014.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Genopretning af Hollænderhallen
  Sagsid.: 14/639

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til genopretning af Hollænderhallen på 325.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 1.595.243 kr. til genopretning / modernisering af Hollænderhallens omklædnings- og baderum herunder udskiftning af hovedvandledninger.

  Hovedvandledningerne, som forsyner hallens omklædningsrum, er i meget dårlig stand, og det giver problemer med manglende tryk til bruserne. Udgift til udskiftning af hovedvandledninger er overslagsmæssigt beregnet til ca. 325.000 kr. ekskl. moms.

  Den resterende genopretning / modernisering af omklædnings- og baderum er udsat, indtil endelig afklaring af igangværende OPP projekt Dragør Multicenter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 11
  Frigivelse af midler til Havnens genopretning
  Sagsid.: 14/646

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 315.000,00 til etablering af servicekaj, renovering og udskiftning af bolværk og friholdere i Gamle Havn og etablering af et vaskeri i Lystbådehavnen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2014 afsat et beløb i genopretningspuljen på kr. 315.000,00 til renoveringer af havneværker m.m.

  Etableringen af servicekajen forventes gennemført her i foråret. Arbejderne med bolværk og hammer vil fortsætte hen over sommeren.

  Konkret er etableringen af servicekajen en konsekvens af, at miljøtilsy-net i Tårnby Kommune har forlangt havnens dieseltank flyttet og over-dækket.

  Vi forventer at skulle udskifte 75 meter friholdere på Damp-skibsbroens sydside og ca. 12 meter på nokken af Lodsbroen.

  Endelig forventer vi at etablere et vaskeri i Lystbådehavnen for at kunne trække endnu flere gæstesejlere til Dragør havn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte Anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-05-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-05-2014

  Godkendt.

 • 12
  Budgetlægningen 2015-18 BEPU-møde i maj
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget på mødet drøfter emner til budgetseminaret 20. juni

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der arbejdes videre med

  - Tekniske korrektioner,

  - Ønsker og råderumsforslag

  - Takstændringer

  Formanden foreslår at udvalget vurderer relevansen af at bede forvaltningen tilrettelægge et ekstra BEPU-temamøde om budget den 17. juni 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit møde den 1. april tog By, Erhverv og Planudvalget økonomiafdelingens anbefaling til efterretning, om at fagforvaltningerne i dialog med BEPU påbegynder:

  1.

  en udmøntning af den driftsramme, som Økonomiudvalget har meldt ud og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorernes budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  2.

  en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  Økonomiudvalget har på sit møde den 18. marts 2014 besluttet hvilke driftsrammer de enkelte udvalg skal have på nuværende tidspunkt. Ud fra det foreløbige regnskab 2013’s resultat har Økonomiudvalget reduceret driftsrammen for 2015 med 13,6 mio. kr. og herudover reduceret driftsrammen med 3,812 mio. kr. til afsættelse som pulje til nye initiativer. Samlet er driftsrammen for 2015 reduceret med 17,412 mio. kr.

  By, Erhverv og Planudvalgets budgetområde omhandler følgende:

  Oprindeligt budgetoplæg 2015 i 1.000 kr.

  Sektor 01 Renovation

  -76

  Sektor 02 Teknik og Miljø

  37.522

  I alt pris- og lønfremskrevet budgetoplæg 2015

  37.446

  Økonomiudvalget har bevilget en driftsramme på 36.380.403 kr. dvs. et mindrebeløb på 1.065.706 kr. i forhold til det fremskrevne budgetoplæg 2015. Der skal derfor foreløbigt findes mindreudgifter eller merindtægter svarende til dette beløb.

  Den vedtagne budgetprocedure/-proces indebærer, at fagforvaltningerne i dialog med udvalgene påbegynder udmøntningen af den fastsatte driftsramme og løbende drøfter og fastlægger de ændringer i sektorens budget – herunder nødvendige omprioriteringer og besparelser -, som nødvendiggøres af ændring i de centralt fastsatte budgetforudsætninger, demografiske forhold etc.

  Herudover kan der indledes en dialog med fagforvaltningerne om eventuelle nye anlægsarbejder.

  På mødet vil forvaltningen orientere om indholdet af budgettets forskellige elementer og om de væsentligste udfordringer på området.

  Det kan oplyses, at fagforvaltningerne er i fuld gang med at foretage

  de tekniske korrektioner ved at gennemgå de enkelte sektorers konti, og at der til det foreslåede ekstra BEPU møde i juni vil foreligge et foreløbigt overblik ud fra de forudsætninger, der kendes pt.

  Herudover arbejder fagforvaltningerne med

  -

  Ønsker til den kommende budgetlægning (A og D skemaer),

  -

  Effektiviseringer indenfor områderne (de såkaldte råderumskemaer)

  -

  Gennemgang af takstbilaget med henblik på som minimum at justre taksterne med pris- og lønfremskrivningernes niveau.

  Med ovennævnte overblik kan Udvalget foretage en begyndende prioritering indenfor den af Økonomiudvalget besluttede driftsramme med henblik på fremlæggelse af resultaterne på budgetseminaret den 20. juni.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Ad. 1

  Forslag fra udvalget:

  Ebbe Kyrø (T):

  - Havnebassinerne lægges sammen, udbygning af Nordre mole – så der kan komme flere gæstesejlere.

  Allan Holst (A):

  - En reguleret fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården, fx torontoanlæg eller lysanlæg

  - miljøprioriteret gennemkørsel ved Kinkelgade/Englandsvej

  - Trafikprojekt ved St. Magleby Skole / rådhuset (adfærdsregulering)

  - Supercykelstier

  - Miljøbelysning på Gl. Havn – der er mørkt om vinteren.

  Helle Barth (V):

  - Vierdiget skole

  - Trafikprojekt ved Dragør Skole Nord, ”kis and ride”

  - Naturpark Amager 2 porte i DK, skal der tænkes parkeringspladser ind her

  Birgitte Brix Bendtsen (C):

  - Hvilke disponible grunde er der i Dragør Kommune der kan sælges

  - Indbringende økonomi omkring genbrug -/glas

  - Genoprettelse af daginstitutionernes legepladser

  Morten Dreyer (O):

  - Havnens asfaltering – fx Kapselstræde

  - Haubitser attrapper ved Kongelundsfortet

  Ad. 2

  Godkendt

  Forslag om BEPU-temamøde om budgettet den 17. juni 2014.

  Godkendt.

 • 13
  1. kvartals budgetopfølgning på BEPU`s område
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget i forbindelse med 1. kvartals budgetopfølgning 2014 undlader at foretage ændringer i det gældende budget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 er BEPU’s område gennemgået og det forventes, at der ikke er behov for ændringer i budgettet på BEPU’s område.

  Af bilag 1 fremgår forbruget i 1. kvartal 2014 og forbrugsprocenten.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  Økonomiudvalget den 13. maj 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 14/674

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 28. april 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagorden

  ”Liste T stiller forslag til, at forvaltningen bemyndiges til at undersøge flg.:

  · Hvordan en generel 40 km hastighedsbegrænsning i boligkvarterer skiltningsmæssigt kan gennemføres.

  · Hvilke økonomiske konsekvenser der vil være for kommunen ved at gennemføre en forsvarlig skiltning – både ved etablering og vedligeholdelse.

  Baggrund:

  Med udgangspunkt i den nye skolestruktur og det almene hensyn til færdselssikkerhed vil der fremover komme flere børn og unge på gader og veje. Kommunen skal sætte rammerne for, at alle kan komme trafiksikkert frem til deres bestemmelsessted. Dragør Kommune skal også fremover være et sikkert sted at færdes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Forslag 14 og 16 blev behandlet samlet under dette punkt.

  Udvalget beder forvaltningen om at komme med et oplæg om trafikdæmpning.

 • 15
  Forslag fra Liste T
  Sagsid.: 14/675

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 28. april 2014 anmodes om at følgnde forslag sættes på BEPU’s dagsorden:

  ”Liste T stiller forslag til, at forvaltningen bemyndiges til at undersøge følgende med henblik på at få et generelt æstetisk løft i skilte, byudstyr m.m.

  •     Udvalget ønsker en oversigt over skiltenes alder og tilstand.

  •     Udvalget ønsker en norm for, hvordan kommunens byudstyrs tilstand generelt skal være i.

  •     Udvalget ønsker en plan over en gradvis opgradering til ønskede tilstand.

  •     Hvilke økonomiske konsekvenser der vil være for kommunen ved at gennemføre planen.

  Baggrund:

  Dragørs skiltning og meget af det øvrige byudstyr er udført fra en designmæssig norm om farver, materialer m.v. Imidlertid forfalder meget af det som følge af manglende vedligeholdelse. Rigtig mange skilte står skævt, de er urengjorte fra graffiti, klistermærker, skidt og alger, og de mangler afrensning og maling. Det betyder, at skilte er svære at læse, og den dårlige vedligeholdelsesstand danner et negativt indtryk af kommunen generelt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Udvalget ønsker et D-skema til budgetseminaet. Generel opgradering af skilte og designmanual.

 • 16
  Forslag fra C og O
  Sagsid.: 14/719

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Birgitte Brix Bendtsen (C) har i mail af 29. april 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”På baggrund af seneste BEPU møde hvor det blev nævnt i meget generelle termer at en 40 km zone i vængekvarteret ville være dyrt. Så ønsker Birger Larsen (O) og Birgitte Brix Bendtsen (C), at få forelagt et økonomisk estimat af hvad det vil koste at etablere 40km zone i vængekvarterne, hvis man vælger de billigst mulige løsninger til trafikdæmpning, hvis det skulle vise sig nødvendigt i efter-målingerne.

  Det kunne fx inkludere de smalle hårde metal/plastik bump samt store plantekasser som forhindringer i stedet for de store asfalterede bump som normalt bruges i Dragør, men som vi oplever ikke er lige så effektive til trafikdæmpning som vores to foreslåede løsninger, da vi har erfaret at bilisterne kun sænker farten hvis der er risiko for skade på deres bil.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Forslaget blev behandlet samlet under punkt 14.

 • 17
  Meddelelse - opstilling af havfruer
  Sagsid.: 14/728

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden vil orientere om en henvendelse vedr. opstilling af 1-2 havfruer på havnen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. maj 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Taget til efterretning.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-05-2014

  Asger Larsen (løsgænger): På parkeringsarealet ved sylten er der opstillet containere – er der givet tilladelse til det?

  Helle Barth (V): Markisen ved Cafe Blink fylder hele husets bredde, er der ændret i tilladelsen?

  Morten Dreyer (O): Klage over at dørstopperne er i gulvet og ikke i loftet på Enggården.

  Grusstierne ved Enggården er ikke egnet til kørestole og der er høje kanter.

  Birger Larsen (O): I vængekvarter er der flere bådejere der placerer deres både på vejene.

  Keld Grinder Hansen orienterede om at forvaltningen har igangsat en segmentanalyse af turisterne i Dragør Kommune. Skemaet ligger på udvalgte steder. Rapport udsendes i efteråret.