Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Afbud fra Allan Holst (A), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.
Næstformand Morten Dreyer (O) fungerede som formand i Allan Holst (A) fravær.
  • 1
    Valg af tilbudsgiver (lukket)
    Sagsid.: 15/418
  • 2
    Eventuelt
    Sagsid.: