Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 14. august 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag fra C - byggeansøgninger
  Sagsid.: 18/1875

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ændringsforlag fra C:

  Forvaltningen orienteres om, at byggeansøgninger der ikke overholder enten lokalplan eller byplansvedtægt meddeles afslag

  Forvaltningen fremlægger endvidere en sag for udvalget om, hvordan kommunalbestyrelsen bedst muligt kan samle op på eventuelle ønsker der er givet afslag på, med henblik på politisk drøftelse af eventuelle fremtidige ændringer af lokalplaner, fx. ved den hver fjerde årlige revurdering af kommuneplanen.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-05-2018

  Ændringsforslag fra C:

  Sagen udsættes til efter udvalgets behandling af kommende principsag om etagebegrebet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 9. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C. gr foreslår at;

  · forvaltningen orienteres om, at fremtidige byggeansøgninger der ikke overholder lokalplanen eller byplansvedtægten meddeles afslag. Og der ikke iværksættes nabohøringer med henblik på en senere politisk beslutning.

  · At udvalget/KB 2 gange årligt orienteres om, hvor mange ansøgninger der har modtaget afslag samt hvad der er ansøgt om, således at kommunalbestyrelsen kan vurdere om der skal optages politiske forhandlinger om en generel ændring af lokalplanerne/byplansvedtægten.

  Begrundelsen for forslaget er, at der forelægges sager til beslutning for udvalget/KB hvor ansøgerne ikke overholder lokalplanerne/byplansved-tægten. Samtidig iværksættes uden politisk stillingtagen høringer af naboer med henblik på, at sagen senere forelægges. Der er behov for, at Dragør nu overholdes lokalplanerne og ikke får forelagt dispensationssager. Hvis der er et ændret behov bør politikerne tage stilling til, at ændre lokalplanerne generelt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.