Skip navigationen

Referat tillægsdagsorden

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag fra V - Opsætning af midlertidig toiletvogn
  Sagsid.: 19/1573

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Udvalget ønsker, at administrationen kommer med forslag til forskellige løsninger, gerne permanente, og placeringer fx på Nordre Væl og havnen til maj mødet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-03-2019

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen foreslår at sagen sendes til BEPU med henblik på at finde en permanent løsning, og for sommeren 2019 at finde en pæn løsning.

  For stemte:

  11 (C+Anne Funk (O)+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (A+Morten Drejer (O))

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail af 17. marts 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Venstre foreslår at der igen i år opsættes en midlertidig toiletvogn i Dragør gl. by/havn. Placeringen afventes dialog med Gadelauget hvor den bedst møder behov og ønsker. Finansieringen foreslås taget i første budgetopfølgning. Der arbejdes videre med tydelig skiltning til kommunale toiletter, samt placering og finansiering af permanente toiletter i forbindelse med budget 2020.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.