Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
  • 1
    Vedligeholdelse af kommunens bygninger- Prækvalifikation (lukket)
    Sagsid.: 20/1194