Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Kim Dupont (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Annette Nyvang (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag fra C - Redegørelse for nedlægning af fibernet
  Sagsid.: 21/4863

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-10-2021

  Udvalget fik en mundtlig orientering og tog den til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 25. september 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen ønsker at forvaltningen mundtlig redegør for arbejdet i Dragør og særdeles vængerne vedr. nedlægning af fibernet.
  Der har gennem mange måneder været et stort roderi i særligt vængerne på sydstranden i forbindelse med nedlægningen. Der ønskes en redegørelse af, hvorfor TDC ikke bliver færdig, hvad vi som kommune gør for at følge op på TDC får bragt tingene i orden, samt hvornår det forventes færdiggjort.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.