Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 8. juni 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af tillægsdagsorden: Godkendt.
 • 1
  Medlemsforslag fra ACV - Udvikling af klimahandlingsplan
  Sagsid.: 22/4023

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  For stemte:  6 (A+C+V+L)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af den 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden:

  ”ACV foreslår, jf. konstitueringsaftalens grundlag, at forvaltningen fremlægger en sag om, hvordan Dragør kommune kan iværksætte arbejdet med udvikling af en klimahandlingsplan.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.