Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Mandag den 04. august 2014 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (Løsgænger), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Forslag fra Liste T, Amagerlisten og Asger Larsen (løsgænger)
  Sagsid.:

  ANBEFALING:

  Der medfølger ingen anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  T-gruppen, Amagerlisten og Asger Larsen (løsgænger) stiller hermed forslag om, at ansættelsesproceduren for såvel den nye Kommunaldirektør som direktøren for Plan og Teknik igangsættes straks og med sigte på, at begge stillinger er besat og tiltrådt senest den 1. oktober 2014.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-08-2014

  Afstemning om forslag i dagsordenen:

  For stemte: 4 (L,T, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A,C,O,V)

  Faldet

  Asger Larsen (løsgænger) foreslår, at rekruttering af ny kommunaldirektør sendes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde i den kommende uge, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af kommunens løn- og personaleforhold, for nærmere drøftelse og igangsætning af rekrutteringsprocessen. Der stilles endvidere forslag om, at forvaltningen inden indhenter tilbud på rekruttering fra følgende rekrutteringsfirmaer: Genitor, KLK samt Mercuri Urval.

  For stemte: 4 (L,T, Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A,C,O,V)

  Faldet

  ACOV foreslår, at rekruttering af ny kommunaldirektør sendes til Økonomiudvalgets møde den 21. august, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af kommunens løn- og personaleforhold, for nærmere drøftelse og igangsætning af rekrutteringsprocessen. Der stilles endvidere forslag om, at forvaltningen inden indhenter tilbud på rekruttering fra følgende rekrutteringsfirmaer: Genitor, KLK samt Mercuri Urval.

  For stemte: 11 (A,C,O,V) Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (L,T)

  Undlader:

  Godkendt.