Skip navigationen

Referat

Mandag den 22. juni 2015 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Nicolaj B Riber (A) deltog som suppleant for Allan Holst.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Godkendelse af forhandlingsresultat - Vierdiget
  Sagsid.: 15/942

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at nedslaget på 12,5 mio. kr. ex. moms svarende til en købesum på 89,5 mio. kr. ex. moms godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i forbindelse med udbuddet af grunden på Vierdiget tidligere accepteret et tilbud fra Lind & Risør.

  Administrationen har den 28. maj 2015 afholdt forhandlingsmøde med Lind & Risør vedrørende ønske om nedslag i købesummen på i alt 17,7 mio. kr. ekskl. moms på baggrund af deres undersøgelser af grunden og bygningerne. Et nedslag som svarer til en købesum på 84,3 mio. kr. ex. moms.

  Forhandlingstemaerne har været de forventede udgifter til

  • nedrivning af bygninger og bortskaffelse af forurenet materiale
  • håndtering og bortskaffelse af forurenet jord
  • ekstrafundering ved byggeri på grunden.

  Der kunne mellem parterne opnås enighed om et mindre nedslag i købesummen på 12,5 mio. kr. ex. moms svarende til en endelig købesum på 89,5 mio. kr. ex. moms.

  Forhandlingerne er afsluttet med forbehold for politisk behandling og godkendelse i ØU og KB i juni 2015, og med den forudsætning at al risiko og ansvar herefter overgår til Lind & Risør.

  Administrationen skal anbefale, at det opnåede forhandlingsresultat godkendes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Oprindelig købesum 102 mio. kr. ex moms.

  Ønske om nedslag på 17,7 mio. kr. ex. moms svarende til en købesum på 84,3 mio. kr. ex. moms.

  Efter forhandling med Lind & Risør:

  Nedslag i købesum på 12,5 mio. kr. ex. moms svarende til en købesum på 89,5 mio. kr. ex. moms.

  Der er således opnået en reduktion på 5,2 mio. kr. ex moms svarende til 29 % af hele det fremsatte ønske fra Lind & Risør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. juni 2015

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-06-2015

  For stemte              3 (C+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Undlod at stemme     3 (A+L+O)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 22-06-2015

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Protokol fra T:

  T-gruppen beklager, at flertallet har vedtaget at sælge Vierdiget-ejendommen med et massivt afslag i salgssummen og et samlet projekt, som ikke har høj arkitektonisk og byplanmæssig kvalitet eller landskabsmæssig indpasning.