Skip navigationen

Referat

Torsdag den 17. december 2015 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)
Afbud fra: Jens Passarge (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Jan Baeré (V) deltog i stedet for Jens Passarge (V).
  • 1
    Meddelelser
    Sagsid.:
  • 2
    Fortsat behandling - lejevilkår, Dragør Havn (lukket)
    Sagsid.: 15/1943